background

Polcom KaaS

Kubernetes as a Service

Usługa umożliwia dostęp do oprogramowania open-source służącego do automatyzacji wdrażania, skalowania i zarządzania skonteneryzowanymi aplikacjami.

W ramach usługi zapewniamy kompleksowe środowisko systemowe, niezbędne do wdrożenia aplikacji w Twojej firmie.

Stabilne rozwiązanie open-source

Kubernetes jest systemem do zarządzania kontenerami, który ułatwia orkiestrację, zarządzanie cyklem życia i skalowanie aplikacji opakowanych w kontenery. Rozwiązanie dostarcza również wiele innych zaawansowanych funkcji, takich jak skalowanie automatyczne, obsługa awarii, logowanie oraz wsparcie dla różnych rozszerzeń i dodatkowych komponentów. To sprawia, że jest to potężne narzędzie do zarządzania kontenerami i aplikacjami w środowisku chmurowym. Narzędzie jest tworzone i rozwijane przez rozległą społeczność, co sprawia, że system ten jest stale ulepszany, dostosowywany do bieżących potrzeb i nowoczesnych technologii.

Kubernetes w Polcom Cloud

Polcom Cloud oferuje wdrażanie i zarządzanie klastrami Kubernetes w chmurze. Platforma zapewnia skalowalną i wysoce dostępną infrastrukturę, ułatwiając uruchamianie i utrzymanie środowisk o optymalnej wydajności. Dane są przechowywane w Polsce, zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i jakości oraz polskim prawodawstwem. Certyfikaty ISO 9001, ISO 27001 i ISO 27010 potwierdzają zaawansowaną infrastrukturę i zgodność z najwyższymi standardami branżowymi.

W ramach usługi Kubernetes as a Service oferujemy:

Skonfigurowaną platformę informatyczną Skonfigurowaną platformę informatyczną
Elastyczne środowisko Elastyczne środowisko
Wysoki poziom bezpieczeństwa usług Wysoki poziom bezpieczeństwa usług

Łatwość zarządzania

Rozwiązanie oferuje prosty interfejs do zarządzania i monitorowania kontenerami opartymi na Kubernetes.

Szybkie wdrożenie

Automatyzacja wielu procesów pozwala skrócić cykl życia projektu i przyspieszyć dostarczanie nowych funkcji do użytkowników.

Elastyczność i skalowalność

Dzięki funkcjom takim jak skalowanie, infrastruktura może dostosować się do zmieniających się potrzeb, co z kolei przekłada się na lepszą wydajność aplikacji.

Bezpieczeństwo

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, obejmujące izolację kontenerów i zarządzanie dostępem, stanowią skuteczne narzędzia w zapewnianiu ochrony aplikacji przed potencjalnymi zagrożeniami.

Redukcja kosztów operacyjnych

KaaS przyczynia się do redukcji kosztów operacyjnych, eliminując potrzebę angażowania zasobów ludzkich do ręcznego zarządzania infrastrukturą

Oprogramowanie open-source

To narzędzie, rozwijane przez szeroką społeczność, stale ewoluuje i dostosowuje się do aktualnych technologii. Zapewniamy brak blokady dostawcy (vendor lock-in) oraz bieżącą identyfikację i korygowanie błędów.

Potrzebujesz dedykowanego rozwiązania?

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
Napisz do nas i opowiedz nam więcej o Twoim projekcie.
Postaramy się pomóc.


Wyślij zapytanie