background
avatar
Autor
Judyta Słodowska

Raport Polcom: Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022. Chmura i nowe technologie

Badanie „Computerworld” we współpracy z Intel i Polcom

Pandemia COVID-19 okazała się katalizatorem zmian w gospodarce na całym świecie i przyspieszyła proces transformacji cyfrowej o co najmniej kilka lat. Pierwsze skrzypce w przemianach biznesu zaczęło odgrywać IT, zmieniła się również rola menedżerów IT/CIO: od opiekuna infrastruktury i generatora kosztów do strategicznego partnera.

30% zapytanych firm deklaruje, że zdecydowana większość ich procesów biznesowych została poddana cyfryzacji i automatyzacji, a kolejne 39% prowadzi intensywne działania w tym kierunku. Blisko co czwarta organizacja (24%) podejmuje inicjatywy z tym związane, choć projekty te mają charakter punktowy.

 

Nowy raport Polcom

Takie wnioski wypływają z najnowszego badania Computerworld opracowanego we współpracy Polcom i Intel: Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022. Chmura i nowe technologie.

Głównym impulsem do rozpoczęcia badania była potrzeba określenia poziomu cyfryzacji i automatyzacji firm działających na polskim rynku oraz ich planów na 2022 rok. Na bazie badania przeprowadzonego wśród decydentów IT, opracowaliśmy kompleksowy raport na temat aktualnej sytuacji polskich firm w kontekście inwestycji w technologie IT. Czego dowiadujemy się z badania?

• Jaki wpływ na cyfrową transformację przedsiębiorstw wywarła pandemia COVID-19?
• Czy chmura obliczeniowa będzie głównym motorem zmian technologicznych?
• Jaka powinna być rola menedżera IT w biznesie w kontekście cyfrowej transformacji?

 

Wypowiedzi ekspertów z wielu branż

To tylko niewielka część danych zawartych w raporcie Polcom. Znajdują się w nim również wypowiedzi, m.in. Marcina Gwoździa – Prezesa Zarządu Polcom, dr inż. Wojciecha Kamienieckiego – Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Macieja Kaweckiego -Prezesa Instytutu Lema czy Mateusza Tykierko – Wiceprezesa Zarządu Polskiej Chmury.

Z raportu bardzo wyraźnie wynika trend związany ze zmianą roli menedżerów IT w firmach związanych z szeroko rozumianymi technologiami. W związku z pandemią COVID-19 i wymuszoną przez nią pracą zdalną, przenieśliśmy się niejako z technologicznej wioski do technologicznej dżungli. Menedżerowie coraz częściej nie znają osobiście swojego zespołu w zakresie, w jakim znali go dotychczas, podkreśla dr Maciej Kawecki.

 

Kto uczestniczył w badaniu?

Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu 2021 roku na grupie dużych przedsiębiorstw i korporacji zatrudniających powyżej 80 osób, z których 70% zatrudniało powyżej 250 pracowników.

Ankietę wypełniły osoby na stanowiskach menedżerskich, w tym kierowników i dyrektorów działów IT (84%). Pozostałe 16% uczestników badania zatrudnionych było na stanowiskach wyższego szczebla w randze członka zarządu lub CIO.

Zachęcamy do pobrania raportu Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022. Chmura i nowe technologie.

Pobierz raport i dowiedz się więcej
Wróć do newsów