Application Behavior Monitoring background

Application Monitoring

Monitoring aplikacji

Przygotuj firmę na nieoczekiwane obciążenia środowiska IT

Aplikacje internetowe i systemy dostępne on-line są dziś dla firm podstawą świadczenia usług. Jak zwiększyć poziom ich bezpieczeństwa?

Twoje aplikacje pod kontrolą

Dostępność i niezawodność aplikacji internetowych jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania biznesu.

Usługa Polcom Application Behavior Monitoring pozwala na monitoring parametrów pracy serwisów internetowych i aplikacji on-line w czasie rzeczywistym.

Poznaj główne korzyści:

Kontrola wydajności aplikacji Kontrola wydajności aplikacji
Optymalizacja kosztów Optymalizacja kosztów
Monitoring parametrów w czasie rzeczywistym Monitoring parametrów w czasie rzeczywistym
Pełna kontrola nad środowiskiem informatycznym aplikacji Pełna kontrola nad środowiskiem informatycznym aplikacji

Application monitoring z Polcom

Rozwiązanie tworzy mapę zachowań użytkowników końcowych aplikacji w różnych cyklach, na podstawie których tworzy modele pozwalające przywidywać obciążenia środowiska. Dzięki temu możliwa jest całkowita kontrola nad wydajnością środowiska IT.

Najważniejsze funkcjonalności monitoringu aplikacji

Polcom Application Behavior Monitoring wysyła alerty w sytuacjach, gdy aktualnie notowane obciążenie odbiega od tego przewidywanego przez mapę zachowań użytkowników, co może świadczyć o anomaliach w działaniu środowiska IT.

Usługa monitoringu aplikacji pozwala na optymalne wykorzystywanie zasobów nie tylko warstwy aplikacyjnej, ale też warstwy bazodanowej, analityki biznesowej i innych.

Aktywny monitoring pozwala na dużo szybsze reagowanie na problemy z działaniem aplikacji, również pod kątem analizy funkcjonowania poszczególnych procesów aplikacyjnych.

Nieograniczane możliwości skalowania warstw

Model usługi Application Monitoring pozwala na skalowanie warstwy aplikacyjnej, bazodanowej, analityki biznesowej i wielu innych. Rozwiązanie umożliwia stały monitoring elementów ograniczających wydajność środowiska oraz na dokładne wskazanie, kiedy, na jaki czas i w jakim okresie należy zwiększyć zasoby.

Dokładne określenie wydajności systemów i aplikacji

Monitoring aplikacji, analiza parametrów dostępności, a także wykorzystywanych zasobów środowiska pozwala na dokładne określenie wydajności, co umożliwia odpowiednie dostosowanie aplikacji pod bieżące potrzeby i wymagania firmy.

Potrzebujesz dedykowanego rozwiązania?

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?
Napisz do nas i opowiedz nam więcej o Twoim projekcie.
Postaramy się pomóc.


Wyślij zapytanie

Często zadawane pytania

Przez monitoring aplikacji należy rozumieć ciągłą analizę pracy narzędzia w celu utrzymania jego ciągłości działania. Moinitoring już na wstępnym etapie wykrywa nieprawidłowości, które mogą przerodzić się w awarię skutkującą niedostęnością.

Monitoring aplikacji jest kluczowy dla zachowania pełnej wydajności kluczowych procesów biznesowych firmy. Wpływa również na ciągłość finansową danego przedsiębiorstwa, która wynika z nieprzerwanej pracy narzędzi systemów informatycznych.

Zespół Polcom każdorazowo analizuje daną aplikację pod kątem możliwości objęcia jej monitoringiem.

W celu przygotowania wyceny należy skontaktować się z zespołem Polcom. Każda wycena jest przygotowywana indywidujalnie.

Tak, klient w dowolnym momencie może zawnioskować o objęcie kolejnej aplikacji monitoringiem.