background
avatar
Autor
Joanna Matlak-Oczko

Jak przebiega transformacja cyfrowa w Polsce?

Dowiedz się więcej!

Trwająca ponad dwa lata pandemia COVID-19 zmieniła nie tylko społeczeństwo, ale i biznes. Być może to odważne stwierdzenie, ale jeżeli w ogóle można mówić o jakichkolwiek jej zaletach, bez wątpienia przyspieszyła proces transformacji cyfrowej.

Według raportu Polcom aż 93 proc. firm podejmuje działania w obszarze transformacji cyfrowej, a ze statystyk GUS jasno wynika, że co czwarte przedsiębiorstwo deklaruje wykorzystywanie usług chmurowych. Z kolei raport PwC Polska pokazuje, że 47 proc. firm w Polsce ocenia swoją dojrzałość w transformacji chmurowej jako średnią. Wszystko jednak wskazuje na to, że firmy będą chciały poszerzać swoją wiedzę i nadal kroczyć ścieżką pt. transformacja cyfrowa biznesu, bowiem rynek usług chmurowych w Polsce ma osiągnąć w 2022 roku wartość ok. 3 mld zł.

Jak przebiega transformacja cyfrowa w Polsce?  

Statystyki statystykami, ale tak naprawdę przebieg – a w zasadzie przyspieszone tempo – transformacji cyfrowej widać gołym okiem. Na co dzień zajmuję się projektami związanymi z tzw. sferą publiczną i posłużę się przykładem instytucji publicznych.

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii, których nadspodziewanie szybki wzrost nastąpił w przeciągu ostatnich lat, pojawił się również trend cyfryzacji wszelkich ISP (informacje sektora publicznego) i zasobów nauki znajdujących się w instytucjach publicznych, niepublicznych czy samorządowych (np. muzeach, archiwach i bibliotekach). Wiele publicznych podmiotów włączyło się w ten proces i digitalizuje swoje zasoby oraz udostępnia je szerokiemu gronu odbiorców.

Nowy projekt, nowe możliwości  

Instytuty badawcze, uczelnie wyższe czy też podmioty prowadzące działalność naukowo-badawczą w Polsce posiadają spore zasoby badań, publikacji oraz prac naukowych. Mimo udostępniania online części zasobów (oczywiście z wyjątkiem materiałów objętych prawami autorskimi), ich rzeczywista dostępność pozostaje na bardzo niskim poziomie. Ponadto ze względu na duże rozproszenie źródeł dostępu – wiedza o nich jest stosunkowo niewielka, a grono aktualnych odbiorców nieproporcjonalnie małe w porównaniu do poniesionych nakładów finansowych.

Naprzeciw tym potrzebom wychodzi jeden z projektów, który umożliwia podmiotom publicznym cyfrowe udostępnianie zasobów w sposób, który ułatwia wyszukiwanie danych i ponowne wykorzystanie ich w innowacyjnych aplikacjach i usługach.

Jednolite zasady zarządzania procesem udostępniania i powiązanie go z budową platformy integracyjnej, udostępnieniem infrastruktury sprzętowej stanowić może przykład integracji cyfrowego udostępniania m.in. zasobów kultury oraz osiągnięcie niezwykle istotnego celu społecznego, jakim jest upowszechnienie wiedzy o polskim dziedzictwie narodowym. To wszystko można podać jako przykład postępującej transformacji cyfrowej, obejmującej swym zasięgiem coraz więcej dziedzin życia społecznego.

 

Nie tylko instytucje publiczne polskich firm przechodzą transformację cyfrową  

Niezależnie od rodzaju działalności wiele firm nie tyle chciała, co została zmuszona do przeniesienia się do sieci. Czas pokazał, że jako społeczeństwo jesteśmy zadowoleni z tej zmiany i chętnie korzystamy np. z zakupów przez Internet. Przemawia za tym przede wszystkim oszczędność czasu i wygoda. Z kolei z perspektywy usługodawcy największym wyzwaniem jest zachowanie konkurencyjności. Klienci w trakcie wirtualnych zakupów zwracają uwagę przede wszystkim na:

• wygodę płatności,
• szybkość dostawy,
• szeroko pojęty customer experience,
• dbałość o szczegóły techniczne,
• bezpieczeństwo.

 

Transformacja cyfrowa polskich firm 

Niezależnie od tego, czy skupię się na instytucjach publicznych, MŚP czy wielkich korporacjach, cyfryzacja w Polsce trwa, a rozwiązania chmurowe bez wątpienia wspomagają jej przebieg.

Wyzwaniem stawianym przez transformację cyfrową biznesu są wszelkie niebezpieczeństwa z nią związane, w tym ataki hakerskie oraz konieczność stabilnej infrastruktury, odpornej na niespodziewane zdarzenia. Wdrożenie rozwiązań chmurowych pozwala przedsiębiorcom zdjąć z siebie przynajmniej część odpowiedzialności za zabezpieczenie firmowej infrastruktury, przenosząc ją na dostawcę usługi, bowiem przeniesienie systemu IT do chmury daje firmom dostęp do najnowocześniejszych technologii z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Wdrożenie ich w modelu usługowym znacznie zmniejsza nakłady inwestycyjne wymagane do zastosowania zaawansowanych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego. Dzięki rozwiązaniom cloud computing firmy mogą mieć dostęp do wielu narzędzi, pozwalających wyeliminować ryzyko utraty ciągłości działania kluczowych systemów. Poprawa bezpieczeństwa danych to najczęściej wskazywana korzyść wynikająca z przejścia na rozwiązania chmurowe, poza nią doceniane są również takie jak: umożliwienie lub ułatwienie pracy zdalnej, optymalizacja kosztów, lepsza wydajność, brak obaw dotyczących aktualizacji oprogramowania czy też odpowiedzialności za awarie sprzętowe.

Wróć do newsów