background
avatar
Autor
Judyta Polak

Robert Czarniewski o ERP i innych aplikacjach w chmurze

Przeczytaj więcej!

Robert Czarniewski, dyrektor finansowy i wiceprezes firmy Polcom udzielił obszernej wypowiedzi na temat przyszłości rozwiązań biznesowych – m.in. o systemach ERP oraz innych aplikacjach udostępnianych w chmurze obliczeniowej. Zachęcamy do przeczytania.

Aplikacje biznesowe należą dziś do grupy systemów krytycznych pod kątem zachowania ciągłości działania wszystkich organizacji. Jednak, aby mogły one odpowiednio funkcjonować, potrzebują do tego właściwie przygotowanego środowiska informatycznego.

Wcześniej firmy i inne podmioty na rynku musiały docelowo, we własnym zakresie, budować środowisko IT pod aplikacje biznesowe lub wykorzystywać istniejącą – nie zawsze już wydajną – infrastrukturę. W modelu on-demand odbywa się to na zasadach usługowych.

Ewolucja w kierunku biznesu cyfrowego oznacza, że działy IT czy finansowe muszą wyjść poza proste obcinanie kosztów związanych z infrastrukturą IT czy jej utrzymaniem. Zamiast tego powinny skupić się na optymalizacji wartości biznesowej technologii informatycznych. Co to oznacza? Można stwierdzić, że dziś skuteczna optymalizacja kosztów powinna polegać na ciągłym poszukiwaniu technologii, które zwiększają wartość biznesową, pozwalając np. na szybsze dostarczenie produktów na rynek czy większą elastyczność w stosunku do zmiennych uwarunkowań gospodarczych i ekonomicznych.

Z badań przeprowadzonych przez firmę Polcom i Intel wynika, że aż 91 proc. spośród wszystkich pytanych osób wskazało, że wykorzystuje możliwości chmury obliczeniowej w zakresie wsparcia istniejących procesów biznesowych. Ponadto 67 proc. respondentów uczestniczących w badaniu wskazało, że cloud computing to sposób na poszerzenie zasobów IT bez konieczności inwestowania we własny sprzęt, oprogramowanie czy miejsce przechowywania infrastruktury.

Możliwość koncentracji na działalności podstawowej
Chmura w kontekście aplikacji biznesowych wydaje się więc być przyszłością zarówno dużych firm, jak i tych z sektora MŚP. I choć sama migracja różnych systemów do chmury wymaga sporo przygotowań, jest to proces przynoszący wymierne korzyści.

Najważniejszą jest możliwość skupienia się przez firmę na podstawowej działalności biznesowej oraz dostęp do nowych, innowacyjnych technologii czy najbardziej zaawansowanych narzędzi do zarządzania, w tym systemów ERP, takich jak SAP czy IFS Applications, bez potrzeby inwestycji we własną infrastrukturę IT.

Z raportu Polcom i Intel jasno też wynika, że zapewnienie bezpieczeństwa i zachowanie ciągłości działania (94 proc. wskazań) to niezwykle pilna inwestycja w ramach cyfryzacji firmy – bez sprawnie działającego IT i krytycznych aplikacji nie można dzisiaj skutecznie prowadzić biznesu.

Ponadto usługi czy też rozwiązania dostępne w chmurze zapewniają natychmiastową skalowalność, co pozwala na obsługę dużej ilości zapytań lub większej niż przewidywano liczby użytkowników, bez konieczności zakupu dodatkowego sprzętu IT. Z kolei poprzez zmianę modelu finansowania z CAPEX na OPEX, firmy, które już podjęły decyzję o przejściu na model chmurowy, mogą zoptymalizować swoje wydatki.

Inne oczekiwane efekty
Wielu decydentów dostrzega jednocześnie pragmatyczny wymiar inwestycji w technologie cyfrowe. Mają one pomóc firmom w automatyzacji powtarzalnych czynności (85 proc.) oraz w sprawniejszym przetwarzaniu danych (84 proc.). Zwiększenie wykorzystania chmury obliczeniowej (52 proc. wskazań) czy wykorzystanie sztucznej inteligencji i technologii uczenia maszynowego (38 proc.) nie jest więc celem samym w sobie, a jedynie sposobem na poprawę efektywności biznesowej.

Korzyści z inwestycji w technologie informatyczne dostrzec można również w innych obszarach działalności przedsiębiorstw. Cyfryzacja przynosi zauważalne efekty w zakresie zarządzania danymi i dostarczania biznesowi informacji pomagających w podejmowaniu decyzji (68 proc. wskazań), zarządzania posiadanymi zasobami (52 proc.) czy w działaniach związanych z obsługą klientów (50 proc.).

Wróć do newsów