background
Case studies

NEO Hospital stawia na Polcom Cloud

Branża:Medyczna
Kluczowa usługa:Cloud infrastructure

NEO Hospital to grupa jednostek medycznych, w skład której wchodzą: krakowski Szpital na Klinach, Centrum Chirurgii Robotycznej oraz zespół gabinetów ambulatoryjnych. Głównym celem organizacji jest zapewnienie swoim pacjentom najwyższego standardu opieki medycznej.

Wyzwanie

Niezawodne i sprawne zarządzanie obszarem IT jest kluczowe w obszarze działalności, jaką zajmuje się Grupa NEO Hospital.

Właśnie dlatego od samego początku spółce zależało na znalezieniu rozwiązania, które spełniałoby oczekiwania związane z głównymi jej założeniami – optymalizacją kosztów oraz zwiększeniem produktywności. Dodatkowo – w związku z przetwarzaniem i przechowywaniem stale rosnącej liczby danych wrażliwych pacjentów – NEO Hospital poszukiwało rozwiązania zapewniającego najwyższy poziom bezpieczeństwa danych  oraz możliwość elastycznego skalowania środowiska. Wyzwaniem dla Grupy było także odpowiednie zabezpieczenie danych oraz zagwarantowanie ciągłości działania systemów informatycznych, ponieważ bieżący dostęp do danych medycznych pacjentów może być kluczowy dla ich zdrowia i życia.

Rozwiązanie

Dokładna analiza rynku wykazała, że najlepszym rozwiązaniem spełniającym najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa danych jest usługa cloud computing w Polcom.

Skalowalność lekiem na trudne czasy

Usługa ta pozwala Grupie na zwiększanie lub zmniejszanie mocy obliczeniowej, w zależności od aktualnych potrzeb. To, że wybór okazał się słuszny, udowodniła obecna sytuacja, kiedy w czasie pandemii koronawirusa, ilość przetwarzanych danych nagle się zmniejszyła. Model usługowy sprawił, że organizacja poniosła koszty jedynie za rzeczywiste zużycie infrastruktury, co tym samym przyczyniło się do optymalizacji kosztów działalności w tym trudnym okresie.

Normy jakości i bezpieczeństwa

Dla branży medycznej kluczowe jest bezpieczeństwo danych, w tym danych medycznych pacjentów. Polcom posiada liczne certyfikaty w zakresie ochrony danych i jakości, w tym ISO 27001, ISO 27017 czy ISO 9001, właśnie dlatego NEO Hospital zyskał gwarancję bezpieczeństwa na najwyższym, międzynarodowym poziomie.

Monitoring i archiwizacja danych

Spełnianie najwyższych norm i wymagań z zakresu jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług pozwala na zachowanie ciągłości działania kluczowych systemów. Dzięki temu użytkownicy mają stały dostęp do aplikacji dostępnych w NEO Hospital, nawet w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

Usługi są nadzorowane są całodobowo przez doświadczonych inżynierów Polcom, co gwarantuje stały dostęp do danych.

Dodatkowo kompleksowe tworzenie kopii zapasowych daje możliwość przywrócenia danych w przypadku ich utraty. W ramach zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, dane przechowywane są co najmniej w dwóch kopiach, po jednej w każdym z ośrodków Polcom.

Przestrzeń na innowację

Polcom Cloud zapewnił Grupie NEO Hospital stabilność systemów teleinformatycznych oraz optymalizację kosztów. Dzięki temu spółka może inicjować nowe, innowacyjne projekty w oparciu o narzędzia najwyższej jakości i realizować swoje działania w oparciu o lean management. Ponadto usługi cloudowe zakładają także pełną skalowalność i swobodę działania, co ogranicza inwestycje w sprzęt informatyczny.

Efekty

Optymalizacja kosztowa

Ograniczenie inwestycji w infrastrukturę informatyczną.

 

Skalowalne środowisko informatyczne

Możliwość szybkiego dostosowania się do zmieniających się potrzeb.

 

Bezpieczeństwo danych

Najwyższy poziom bezpieczeństwa danych, potwierdzony  międzynarodowymi certyfikatami.

Stabilność systemów

Stały dostęp do danych medycznych pacjentów.

Archiwizacja danych

Możliwość odzyskania danych w przypadku ich utraty.

company

Kierując się wyborem odpowiedniego rozwiązania, zależało nam na zapewnieniu naszym pacjentom bezpieczeństwa na najwyższym możliwym poziomie. Polcom okazał się zaufanym partnerem, który nie tylko realizuje warunki zawarte w umowie, ale stara się również wychodzić naprzeciw naszym bieżącym potrzebom.

Głównym celem naszej działalności jest stworzenie innowacyjnych rozwiązań medycznych, a współpraca z Polcom ułatwia nam realizację tych założeń.

Michał Ważydrąg Kierownik IT w NEO Hospital
company

Czas pandemii pokazał, że coraz więcej firm z poszczególnych obszarów działalności decyduje się na korzystanie z usług zewnętrznych data center. Cieszy, że ten trend dotyczy również branży medycznej, dla której bezpieczeństwo danych i ciągłość działania jest niezwykle ważna. Usługa cloud computingu pozwala na skalowalność i swobodę w działaniu szpitali i  pozostałych placówek medycznych oraz zabezpiecza dane pacjentów.

Dla NEO Hospital, która dąży do wdrażania innowacyjnych rozwiązań, Polcom Data Center świadczy usługi, dzięki którym grupa może bez przeszkód realizować swoje założenia.

Ernest Jarecki Regionalny Dyrektor Sprzedaży w Polcom

Dowiedz się więcej na temat Data Center Polcom