Bezpieczeństwo IT background
Case studies

Business Continuity dla Nationale-Nederlanden

Branża:Ubezpieczeniowa, finansowa
Kluczowa usługa:Kompleksowa usługa Business Continuity

Natoniale-Niederlanden korzysta z usług Polcom

Nationale-Nederlanden to część Grupy NN, która działa w wielu krajach europejskich, jak również w Japonii. Grupie zaufało już ponad 15 mln klientów na całym świecie. Nationale-Nederlanden dystrybuuje swoje produkty przez sieć placówek rozmieszczonych na terenie całej Polski.

Wyzwanie

Dla firm ubezpieczeniowych istnieją konkretne wymagania, które muszą zostać spełnione, aby udostępniane systemy i aplikacje, z których korzystają pracownicy i klienci, były w pełni bezpieczne.

Kluczowym aspektem jest obszar bezpieczeństwa danych, w tym danych osobowych klientów oraz gwarancja odtworzenia danych, na wypadek ich utraty. Nie mniej ważne jest zapewnienie ciągłej dostępności systemów i aplikacji – również w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, np. katastrofy naturalnej lub ataku hakerskiego.

Nationale-Nederlanden oferuje produkty ubezpieczeniowe przez sieć placówek rozmieszczonych na terenie całej Polski i jest zobowiązane do zapewnienia zgodności ze wszystkimi normami i wytycznymi regulatorów, takich jak np. KNF. Ten obszar podlega częstym kontrolom, a Spółki nieustannie muszą dbać o dostosowywanie się do zmieniającego prawa i regulacji.

W związku z tymi wyzwaniami Nationale-Nederlanden poszukiwało sprawdzonego i zaufanego partnera, który byłby w stanie zapewnić kompleksowe usługi w zakresie Business Continuity. Właśnie dlatego zdecydowało się na podjęcie współpracy z Polcom, jednym z najnowocześniejszych data center w Polsce, specjalizującym się w świadczeniu usług takich jak cloud computing i business continuity, zgodnych compliance dla rynku finansowego.

Rozwiązanie

Współpraca z Polcom ułatwiła Nationale-Nederlanden dostosowanie się do surowych wymagań regulatorów rynku.

Polcom przeszedł certyfikację w zakresie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych posiadaczy kart płatniczych – PCI DSS. Dodatkowo posiada międzynarodowe certyfikaty, w tym ISO 27001, ISO 27017, spełnia także unijne dyrektywy PSD2 oraz wymagania związane z RODO. Dzięki temu Nationale-Nederlanden mogło  zapewnić swoim klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa danych i aplikacji, bez konieczności wykonywania dodatkowych specjalizacji z tego obszaru.

Szczególnie istotne okazało się wieloletnie doświadczenie Polcom w zakresie budowy procedur i rozwiązań w zakresie usług business continuity. Właśnie dlatego, w ramach współpracy Nationale-Nederlanden otrzymało kompleksowe wsparcie w całym procesie świadczenia usługi zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i proceduralnym i infrastrukturalnym.

Zapewnienie bezpieczeństwa danych i ciągłości działania świadczonych usług

Polcom przeszedł certyfikację jakości potwierdzającą spełnianie standardów zarządzania bezpieczeństwem informacji – ISO 27001, 27017 oraz 9001.

Kompleksowa strategia business continuity

Polcom był w stanie zapewnić kompleksowe usługi w zakresie business continuity takie jak środowisko disaster recovery zbudowane na własnej platformie cloudowej Polcom, aż po usługi kolokacji, backupu i biura zapasowego. Dzięki temu możliwe było stworzenie spójnych procedur, które jeszcze w wyższym stopniu zabezpieczyły ciągłość działania Spółek.

Elastyczność i ciągłość działania

Szybkie dostosowywanie się do dynamicznie zmieniających się regulacji oraz zapewnienie nieprzerwanej dostępności do systemów.

Normy jakości i bezpieczeństwa

Dla branży ubezpieczeniowej kluczowe jest bezpieczeństwo danych. Polcom posiada liczne certyfikaty w zakresie ochrony danych i jakości, właśnie dlatego Nationale–Nederlanden zyskało gwarancję bezpieczeństwa na najwyższym, międzynarodowym poziomie.

Pełna skalowalność usług

Usługa Polcom pozwoliła na zwiększanie lub zmniejszanie mocy obliczeniowej, w zależności od aktualnych potrzeb.

Efekty

Bezpieczeństwo danych

Nationale–Nederlanden zyskało gwarancję bezpieczeństwa na najwyższym, międzynarodowym poziomie.

Kompleksowa strategia business continuity

Polcom zapewnia kompleksowe usługi w zakresie business continuity, dzięki czemu możliwe było stworzenie spójnych procedur, które jeszcze w wyższym stopniu zabezpieczały ciągłość działania Spółek.

Elastyczność

Możliwość szybkiego dostosowywania się do zmieniających się regulacji oraz zapewnienie nieprzerwanej dostępności do systemów.

Skalowalność

Możliwość zmniejszania lub zwiększania mocy obliczeniowej –
w zależności od potrzeb.

Nasza współpraca z Polcom trwała 5 lat. Mieliśmy okazję wielokrotnie przekonać się o najwyższej jakości usług świadczonych przez Polcom. Przeszliśmy pozytywnie liczne kontrole audytorów i innych instytucji, którym podlegamy. Usługi świadczone przez Polcom pomagały nam zapewnić klientom ciągły dostęp do systemów i aplikacji oraz zagwarantować bezpieczeństwo danych na najwyższym poziomie.

Nasze rozwiązania są  spójne z wymaganiami prawnymi obowiązującymi firmy ubezpieczeniowe i wytycznymi KNF. Mamy również pewność, że nasze dane są chronione w należyty sposób, a ciągłość działania systemów informatycznych jest zachowana. Oferowane wsparcie techniczne i stały kontakt z zespołem Polcomu w moim przekonaniu świadczą o najwyższej staranności i dbałości o każdy aspekt usługi.

Paweł Giza Wiceprezes Zarządu Nationale-Nederlanden

Dowiedz się więcej na temat Data Center Polcom