background
Case studies

KFA Armatura korzysta z usług chmurowych w Polcom

Branża:Produkcja
Kluczowa usługa:Cloud computing

KFA Armatura to lider wśród producentów nowoczesnych rozwiązań armatury sanitarnej i systemów grzewczych. Początki firmy sięgają niemal 100 letniej historii, w trakcie której spółka z małej, rodzinnej firmy przerodziła się w czołowego producenta w kraju i za granicą. KFA Armatura oferuje swoim klientom kompleksowe wyposażenie łazienki, a własny dział konstrukcyjno-badawczy pozwala firmie na dokładną kontrolę jakości produktów.

Wyzwanie

Początki firmy KFA Armatura sięgają 1922 roku. Pierwotnie była to mała spółka rodzinna produkująca części armatury i jej pokrewne elementy w zakresie odlewania metali kolorowych.

Z biegiem cza su skala działalności KFA Armatura, a tym samym zakres oferowanych produktów, ilość pracowników i przetwarzanych danych znacznie się zwiększyła. Dodatkowe, rosnące oczekiwania klientów, coraz większe zapotrzebowanie na nowe produkty oraz rosnąca skala biznesu niosły za sobą potrzebę zwiększania infrastruktury IT. W związku z tym koszty rozbudowy i utrzymania własnych zasobów informatycznych były coraz trudniejsze do oszacowania. Właśnie dlatego firma zaczęła szukać rozwiązania, które zapewniłoby elastyczne środowisko informatyczne wraz ze specjalistycznym wsparciem dostosowanym do trendów na rynku i bieżących potrzeb klientów.

Rozwiązanie

Dla KFA Armatura maksymalne wyeliminowanie przestojów produkcyjnych oraz pełna kontrola nad procesami wytwarzania produktów to kluczowe elementy właściwego funkcjonowania firmy oraz możliwość bycia konkurencyjnym na rynku.

Analiza finansowa wykazała, że skorzystanie z usług profesjonalnego ośrodka przetwarzania danych będzie najbardziej optymalnym rozwiązaniem, a dokładna analiza rynku sprawiła, że spółka podjęła decyzję o ulokowaniu swoich zasobów w Polcom Data Center.

KFA Armatura korzysta z kompletnego i bezpiecznego środowiska w modelu cloud computing. Spółka zyskała gwarancję ciągłości działania biznesu bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów inwestycyjnych oraz podniosła poziom bezpieczeństwa danych firmowych przed różnego rodzaju atakami i zagrożeniami, takimi jak nagłe wyłączenie systemu czy utrata lub uszkodzenie danych.

Chmura obliczeniowa umożliwia firmie nieograniczoną skalowalność i dopasowanie do aktualnych potrzeb klientów, niezależnie od zmian na rynku.

Wszystkie zasoby IT udostępniane są w modelu usługowym rozliczanym w formie abonamentu miesięcznego. Dzięki temu spółka ponosi koszty jedynie za rzeczywiste zużycie infrastruktury oraz może skuteczniej zaplanować przyszłe inwestycje w rozwój firmy.

Efekty

Ciągłość działania biznesu

Dzięki dwóm niezależnym od siebie ośrodkom data center, które posiada Polcom, spółka KFA Armatura zyskała gwarancję ciągłości działania systemów i aplikacji w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

Skalowalność

Model cloudowy pozwala firmie zachować elastyczność i umożliwia nieograniczoną skalowalność dopasowaną do wahań na rynku.

Optymalizacja kosztów

Cloud computing przyczynił się do znacznej optymalizacji kosztów i umożliwił bardziej precyzyjne planowanie przyszłych inwestycji.

Bezpieczeństwo

KFA Armatura zyskała gwarancję bezpieczeństwa danych na najwyższym, międzynarodowym poziomie potwierdzonym licznymi certyfikatami, w tym ISO 27001 i ISO 27017.

company

Nieodłącznym elementem, który pozwala być konkurencyjnym, jest stałe zaangażowanie w jakość i otwartość na potrzeby klientów. Dla KFA Armatura, w której przetwarzane są ogromne ilości danych, stabilność i bezpieczeństwo danych jest kluczowe. Zdecydowaliśmy się na cloud computing w Polcom ze względu na szybki rozwój spółki i stale rosnące potrzeby – naszych klientów, ale i wewnętrzne, związane np. z usprawnianiem procesów planistycznych i produkcyjnych.

Gwarancja ciągłości działania i możliwość skalowalności naszych systemów skutecznie wspierają nas w rozwoju firmy oraz pozwalają skupić się na core biznesu.

Jarosław Grzona Kierownik działu IT

Dowiedz się więcej na temat Data Center Polcom