background
avatar
Autor
Judyta Polak

Po Schrems II

Czy Twoje dane są nadal bezpieczne?

COVID-19 przyspieszył proces transformacji cyfrowej o co najmniej kilka lat. W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby wywołane pandemią, związane m.in. z przejściem na model pracy zdalnej czy wzmożoną ilością spotkań on-line, firmy zaczęły przechodzić przyspieszony proces digitalizacji.

Jednym z rozwiązań wychodzących naprzeciw cyfryzacji jest usługa cloud computing. Jednak głośny wyrok w sprawie Schrems II dotyczący przetwarzania danych pomiędzy państwami należącymi do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a tzw. państwami trzecimi, zmienił sposób postrzegania przetwarzania danych w chmurze poza terytorium EOG w zakresie ich bezpieczeństwa.

Co się zmieniło i jak interpretują to eksperci zajmujący
się bezpieczeństwem danych?

Wróć do newsów