background
avatar
Autor
Natalia Gawlowska

Braki kadrowe

Jak sobie z tym radzić?

Obecnie wiele firm na całym świecie boryka się z problemami kadrowymi. Jest to szczególnie zauważalne na stanowiskach specjalistów IT, niezależnie od branży: od medycznej i farmaceutycznej, przez finansowy, aż po transport, logistykę czy e-commerce. Jak firmy radzą sobie z tym wyzwaniem?

Bankowość w chmurze

Problemy kadrowe wymuszają na przedsiębiorstwach poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Jednym z nich jest wsparcie z zewnątrz. Jak wynika z raportu Polcom „Przemysł 4.0 – krok w kierunku bezpieczeństwa przemysłowego”, ponad 80 proc. pytanych deklaruje, że w ich opinii współpraca z partnerami technologicznymi może usprawnić IT.

Przejście na model chmurowy

W firmach konieczna jest optymalizacja i reorganizacja działów:

Ok. 43 proc. menedżerów z sektora dużych firm za najważniejsze wyzwanie uważa konieczność optymalizacji i reorganizacji swoich działów, aby w większym stopniu spełniać oczekiwania biznesu i skuteczniej reagować na to, co dzieje się na rynku. W przypadku mniejszych firm – podobnego zdania jest już tylko 31 proc. ankietowanych, mówi Marcin Pepaś, Dyrektor Działu Wdrożeń i Wsparcia Sprzedaży w Polcom.

Rozwiązaniem na problemy kadrowe może okazać się przejście na model chmurowy. Firmy coraz częściej decydują się na powierzanie zadań związanych z utrzymywaniem i zarządzaniem zasobów informatycznych sprawdzonym dostawcom usług. Dzięki temu możliwe jest odciążenie wewnętrznych specjalistów IT w tym zakresie, a tym samym pojawia się przestrzeń na rozwijanie nowych projektów biznesowych. Potwierdza tę tezę Robert Czarniewski, CFO i Wiceprezes Polcom:

Coraz częściej zadanie utrzymania i zarządzania infrastrukturą jest powierzane sprawdzonym dostawcom usług, co pozwala na odciążenie działów IT z ich bieżących działań i dodatkową przestrzeń na wspieranie projektów biznesowych. W 2022 roku i kolejnych latach trend ten będzie się znacznie nasilać.

Zewnętrznemu dostawcy można oddelegować różny zakres działań, w zależności od wybranego modelu współpracy. Może to być m.in. utrzymanie infrastruktury, aktywny monitoring incydentów bezpieczeństwa czy zarządzanie bazami danych i systemami.

Ryzyka związane z rozwojem firm

Najnowszy raport Polcom „Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022. Chmura i nowe technologie” pokazuje, że firmy musza otworzyć się na dostępne rozwiązania, ponieważ braki kadrowe mogą realnie hamować dalszy rozwój.

Jak wynika z niniejszego raportu, braki kadrowe w IT w opinii 76% uczestników badania to najważniejszy czynnik, który może hamować rozwój firmy w 2022 roku. Tak naprawdę to rynek, czyli przedsiębiorcy, kreują bardzo mocny wzrost zapotrzebowania na ekspertów i specjalistów z obszaru IT. Postęp współczesnej gospodarki cyfrowej wymaga, by intensywnie współpracowała ona z nauką, podkreśla dr inż. Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wróć do newsów