background
avatar
Autor
Paweł Kruszec

Zielone data center

Krok w stronę neutralności klimatycznej

Dostawcy usług chmurowych i operatorzy centrów danych stoją przed znaczącymi wyzwaniami w zakresie ograniczania negatywnego wpływu na środowisko, głównie poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla. Wynika to m.in. z planów Unii Europejskiej oraz rosnących cen energii. Unia Europejska wyznaczyła ambitne cele redukcji emisji dwutlenku węgla do 2030 roku, co wymaga zmian w funkcjonowaniu ośrodków przetwarzania danych, oraz dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Z tego względu operatorzy data center coraz częściej zwracają się w stronę ekologicznych rozwiązań.

Czas na zmiany

Centra danych na całym świecie zużywają rocznie 416 terawatów energii, czyli około 3 proc. całego zapotrzebowania na energię. Natomiast do 2030 roku ten odsetek wyniesie 8 proc., czyli wzrośnie ponad dwukrotnie. Nic dziwnego, że operatorzy centrów danych poszukują innowacyjnych sposobów na efektywne zarządzanie zużyciem energii, optymalizację jej wykorzystania oraz poszukiwanie bardziej ekologicznych źródeł energii – mówi Mateusz Borkowski, Z-ca Dyrektora Technicznego DC z Polcom.

Ruch w kierunku bardziej ekologicznych centrów danych jest motywowany m.in unijną dyrektywą CSRD, która nakłada na firmy obowiązek raportowania elementów niefinansowych i wpływu organizacji na środowisko. Raporty ESG (Environmental, Social, Governance) mogą mieć istotny wpływ na decyzje inwestycyjne oraz relacje z inwestorami.

Jak zaoszczędzić energię?

Efektywne zarządzanie zasobami, wykorzystywanie energooszczędnych technologii oraz rozwijanie własnych źródeł zielonej energii, takich jak farmy fotowoltaiczne, stanowią priorytetowe inicjatywy dostawców usług chmurowych w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i minimalizacji śladu węglowego.

Ważną kwestią jest także poszukiwanie sposobów na oszczędności energii w samych centrach danych. 39 proc. całkowitej energii zużywanej przez przeciętne data center przeznaczane jest na chłodzenie. Dlatego też wprowadzenie innowacyjnych technologii, takich jak freecooling czy wykorzystanie nadmiarów ciepła odpadowego do ogrzewania przestrzeni biurowych, może przynieść istotne oszczędności.

Zmiany w infrastrukturze centrów danych oraz ich ekologiczne modernizacje są nie tylko krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju, ale także odpowiedzią na rosnące oczekiwania klientów oraz regulacje rynkowe. Dostawcy usług chmurowych, tak jak Polcom, podejmują wysiłki mające na celu wprowadzenie bardziej ekologicznych rozwiązań, co przyczynia się zarówno do wzrostu konkurencyjności, jak i poprawy stanu środowiska naturalnego.

Wróć do newsów