background
avatar
Autor
Karolina Bąba

Transformacja cyfrowa w przemyśle

Dowiedz się więcej

W ostatnich latach gospodarka Polski przeżywa dynamiczne zmiany. Szczególnym sektorem rynku, który zmienia się niemalże na naszych oczach jest przemysł, a kluczową rolę odgrywa w niej przemysł. Modernizacja tego sektora stają się priorytetem, ponieważ stanowi on niezbędny fundament dla dalszego, zrównoważonego rozwoju gospodarki w kraju. Współczesne wyzwania wymagają sprawnego zarządzania i adaptacji do nowych realiów, a transformacja cyfrowa, zwłaszcza w postaci chmury obliczeniowej, oferuje niezliczone możliwości poprawy efektywności i konkurencyjności.

Co przyspiesza cyfrową transformację biznesu

Cyfrowa transformacja, szczególnie oparta na chmurze, może odmienić oblicze firm, podnosząc bezpieczeństwo systemów i danych oraz zapewniając ciągłość działania biznesu. To największe priorytety w budowaniu strategii IT oraz najpilniejsze inwestycje w ramach cyfryzacji firmy – komentuje Marcin Gwóźdź, Prezes Zarządu w Polcom.

 

Rola i wyzwania dla przemysłu w kraju

Sektor przemysłowy jest niezwykle istotny dla stabilnego funkcjonowania krajowej gospodarki. Jednakże, boryka się on z ryzykiem ataków cybernetycznych oraz koniecznością dostosowania się do coraz liczniejszych regulacji. Wobec tego, integracja danych i efektywne zarządzanie stają się coraz bardziej istotne dla osiągnięcia sukcesu na rynku. Firmy z sektora przemysłowego muszą również zwiększyć poziom innowacyjności, aby konkurować na arenie międzynarodowej.

Integracja danych, automatyzacja procesów oraz zapewnienie zgodności z przepisami stają się łatwiejsze dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych. W tym kontekście chmura obliczeniowa wydaje się być racjonalną i efektywną strategią podejścia do infrastruktury IT. Technologia cloud computing dla przemysłu pozwala by przedsiębiorstwa mogły sprawnie wprowadzać nowoczesne rozwiązania cyfrowe do swoich zakładów produkcyjnych na całym świecie i unikać przestojów.

Zapewnienie ciągłości działania wymaga skutecznego zarządzania ryzykiem, w tym identyfikacji i eliminacji potencjalnych zagrożeń. W tym celu przedsiębiorstwa powinny implementować odpowiednie procedury i rozwiązania technologiczne, takie jak systemy monitoringu i alertów, redundancja systemów i danych, oraz planowanie awaryjne.

Chmura obliczeniowa, jako elastyczna i skalowalna platforma, jest idealnym środowiskiem do implementacji rozwiązań IoT. Umożliwia ona nie tylko bezpieczne przechowywanie i przetwarzanie dużych ilości danych generowanych przez urządzenia, ale także szybkie i efektywne wprowadzanie nowych rozwiązań i aktualizacji.

W 2018 r. firma Protech stanęła przed wyzwaniem cyfryzacji. Spośród wielu rozwiązań za kluczowe dla zainicjowania procesu i zachowania ciągłości działania procesu produkcji uznała migrację kluczowych systemów, w tym ERP do chmury – przyznaje Piotr Słanek, Członek Zarządu w PROTECH.

 

Przyszłość oparta na innowacji i zrównoważonym rozwoju

Dostosowanie się do nowych trendów, takich jak transformacja cyfrowa, staje się niezbędne dla dalszego rozwoju sektora przemysłowego. Chmura obliczeniowa oferuje skalowalne, bezpieczne i zgodne z przepisami rozwiązania, które mogą wspierać firmy w ich dążeniu do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

W obliczu zmieniających się realiów gospodarczych, kluczowe jest zrozumienie roli technologii cyfrowych, takich jak cloud computing, w zapewnieniu efektywnego funkcjonowania gospodarki w kraju. Odpowiednie wykorzystanie tych narzędzi może przyczynić się do zwiększenia efektywności, optymalizacji procesów oraz umożliwić szybszy dostęp do potrzebnych zasobów informatycznych, co może mieć kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i dynamizmu rozwoju gospodarczego.

Wróć do newsów