Chmura dla sektora publicznego background
avatar
Autor
Judyta Słodowska

Nowe rozwiązanie w modelu cloud

Dowiedz się więcej

Polcom i Kucharscy Consulting udostępnił nowe rozwiązanie w modelu cloud służące do konsolidacji zarządczej i statutowej dla Grup Kapitałowych.

Zalety chmury obliczeniowej

Łatwiejsze prognozowanie zmian, ale nie tylko 

IBM Cognos Controller w modelu cloud umożliwia kalkulację konsolidacji dla wszystkich typów Grup Kapitałowych działających na rynkach polskim i zagranicznych. Usługa zaspokaja aktualne potrzeby w zakresie kalkulacji konsolidacji zarządczej, konsolidacji statutowej oraz raportowania dla Grupy Kapitałowej. Dzięki temu grupy kapitałowe mogą łatwiej prognozować zmiany oraz zyskują pełna analizę skonsolidowanych danych zarządczych.

Wspólnie z Polcom udostępniamy usługę dla grup kapitałowych. Usługa optymalizuje procesy kalkulacji i konsolidacji grup kapitałowych, w szczególności gdy działają one zarówno na rynku polskim jak i za granicą. Udostępnianie usługi w modelu cloudowym daje wiele korzyści dla naszych klientów. Przede wszystkim dostają gotowe, bezpieczne narzędzie bez dodatkowych kosztów inwestycyjnych związanych z infrastrukturą IT jednocześnie zyskując szybkość, niezawodność i dowolną skalowalność w zależności od wymagań biznesowych – mówi Adam Kucharski, Kucharscy Consulting.

 

Dlaczego warto korzystać z usługi IBM Cognos Controller w modelu cloud w Polcom? 

• Optymalizacja kosztów inwestycyjnych – Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma potrzeby inwestowania w infrastrukturę fizyczną. Serwery, urządzenia sieciowe, systemy chłodzenia i inne urządzenia są przechowywane w bezpiecznym centrum danych zarządzanym przez usługodawcę. Właśnie przedsiębiorstwo może zainwestować kapitał w inne strategiczne obszary biznesowe.
• Niższe koszty operacyjne – Zespół IT nie musi dbać o wprowadzanie, konserwację, obsługę i aktualizację systemu i oprogramowania. To zmniejsza koszty operacyjne i skupia jego pracę na bardziej strategicznych zadaniach.
• Skalowalność – Dzięki udostępnianiu IBM Cognos Controller w modelu cloud możliwe jest szybkie dostosowanie się do zmieniających się warunków biznesowych lub nowych możliwości rynkowych.
• Szybkość i niezawodność – Infrastruktura chmury obliczeniowej Polcom jest zbudowana z najnowszej generacji procesorów, systemów pamięci masowej SSD i urządzeń sieciowych. Zapewnia to niezawodne działanie oraz szybki czas reakcji, co skutkuje podniesieniem komfortu użytkowania systemu dla użytkowników.
• Elastyczny dostęp – Użytkownicy mogą swobodnie korzystać z IBM Cognos Controller w modelu cloud niezależnie od tego, w jakim miejscu się znajdują.
• Bezpieczeństwo – Zarządzanie rozwiązaniem jest dostępne tylko dla upoważnionych użytkowników, a wszystkie kanały zarządzania danymi są szyfrowane. Technologie VPN (wirtualna sieć prywatna) są stosowane w celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji między centrum danych a przedsiębiorstwem.

Wróć do newsów