Rynek data center w Polsce background
avatar
Autor
Paweł Kruszec

Kolokacja serwerów w profesjonalnym data center

Dlaczego jest ważna dla bezpieczeństwa infrastruktury IT?

Dane są sercem wielu przedsiębiorstw, z tego względu zabezpieczenie infrastruktury IT stało się kluczowym wyzwaniem. W odpowiedzi na rosnące wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wydajności, coraz więcej firm zwraca się ku kolokacji serwerów w profesjonalnych data center. Według prognoz Grand View Research przychody na rynku kolokacji będą rosły co roku o około 13,3 proc. do 2028 roku. Dlaczego kolokacja jest coraz częściej wybieraną opcją dla firm z różnych branż niezależnie od wielkości? Jaki wpływ na bezpieczeństwo infrastruktury IT ma kolokacja?

Zapasowe centrum danych korzyści

Na czym polega kolokacja?

Kolokacja serwerów to nie tylko umieszczenie sprzętu w zewnętrznym obiekcie, ale również dostęp do zaawansowanych usług i infrastruktury oferowanej przez profesjonalne data center. W praktyce oznacza to przeniesienie własnych serwerów do dedykowanej przestrzeni w ośrodku przetwarzania danych, gdzie są one pod stałym nadzorem specjalistów. W porównaniu z własną serwerownią, gdzie firma musi samodzielnie zarządzać swoimi serwerami i zapewniać infrastrukturę, kolokacja pozwala na korzystanie z wysokiej jakości zabezpieczeń, chłodzenia, zasilania awaryjnego oraz łączności internetowej oferowanej przez data center.

Warto zaznaczyć, że kolokacja różni się także od korzystania z usług chmury publicznej, gdzie infrastrukturą IT zarządza dostawca usług. Rozwiązanie umożliwia firmom pełną kontrolę nad swoim sprzętem, co jest kluczowe zwłaszcza dla organizacji, które wymagają specjalnych zabezpieczeń lub chcą zachować pełną kontrolę nad swoimi danymi. Dodatkowo, kolokacja umożliwia integrację z istniejącymi systemami i aplikacjami oraz pozwala na elastyczne skalowanie zasobów w zależności od potrzeb biznesowych.

Typowe usługi oferowane przez data center w zakresie kolokacji obejmują „zdalne ręce”, łączność internetową, zasilanie, systemy chłodzenia oraz ochronę fizyczną. Ponadto, geograficzne umiejscowienie centrum danych może mieć kluczowe znaczenie, szczególnie dla przedsiębiorstw działających na rynku międzynarodowym. Czynniki takie jak szybkość dostępu oraz przestrzeganie przepisów dotyczących przechowywania danych mogą być tutaj szczególnie istotne.

Jednakże usługi oferowane przez data center w zakresie kolokacji nie ograniczają się jedynie do zapewnienia przestrzeni czy infrastruktury. Wiele ośrodków przetwarzania danych oferuje także dodatkowe możliwości, takie jak monitorowanie, zarządzanie sprzętem, wsparcie techniczne oraz zapewnienie odpowiednich poziomów bezpieczeństwa i wysokiej dostępności. Dzięki temu, firmy mogą skupić się na swojej głównej działalności, zamiast tracić czas i zasoby na zarządzanie infrastrukturą IT.

Dlaczego kolokacja w profesjonalnym data center jest ważna dla bezpieczeństwa?

Profesjonalne ośrodki przetwarzania danych zapewniają zaawansowane rozwiązania bezpieczeństwa zarówno na poziomie fizycznym, jak i sieciowym, co czyni kolokację serwerów jedną z najlepszych strategii na zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury IT. Na poziomie fizycznym, w data center stosuje się rygorystyczne procedury kontroli dostępu, monitoring 24/7 oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe, co minimalizuje ryzyko kradzieży, uszkodzeń sprzętu oraz awarii spowodowanych przez czynniki zewnętrzne.

W kontekście zabezpieczeń sieciowych, profesjonalne ośrodki stosują wielowarstwowe zabezpieczenia, w tym firewalle, systemy wykrywania cyberzagrożeń oraz pełny nadzór ruchu sieciowego. Dzięki temu, dane przechowywane w data center są chronione przed atakami hakerskimi oraz nieautoryzowanym dostępem.

Zarządzanie ryzykiem i zapewnienie odporności infrastruktury IT na awarie są niezbędne do osiągnięcia pożądanego poziomu bezpieczeństwa. Nowoczesne ośrodki dysponują redundantnym systemem zasilania, chłodzenia oraz łączności, co zminimalizuje ryzyko przerw w działaniu usług wywołanych usterkami sprzętu lub trudnymi do przewidzenia katastrofami naturalnymi. Dzięki temu nawet w przypadku awarii jednego z komponentów infrastruktury, usługi są nadal dostępne, co zwiększa niezawodność działania systemów IT.

Dodatkowo, posiadanie certyfikatów bezpieczeństwa, takich jak ISO 27001, potwierdza, że data center przestrzega najwyższych standardów bezpieczeństwa danych, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla klientów korzystających z usług kolokacji serwerów. W rezultacie, korzystanie z usług profesjonalnych ośrodków przetwarzania danych pozwala organizacjom na skoncentrowanie się na swojej działalności, mając pewność, że ich infrastruktura IT jest w pełni zabezpieczona i odporna na różnego rodzaju zagrożenia.

Co daje kolokacja?

Kolokacja serwerów w profesjonalnym data center przynosi nie tylko benefity związane z bezpieczeństwem, ale także szereg możliwości, które mogą znacząco wpłynąć na efektywność i wydajność przedsiębiorstwa.

Redukcja kosztów operacyjnych to jeden z przykładów korzyści płynących z kolokacji serwerów. W porównaniu z utrzymywaniem własnej serwerowni, wykorzystywanie usług profesjonalnego data center może przynieść znaczne oszczędności, zarówno w zakresie kosztów operacyjnych, jak i kapitałowych, co pozwala zaoszczędzić znaczne środki, które mogą być przeznaczone na inne inwestycje strategiczne.

Korzyści płynące z kolokacji w profesjonalnym data center 

Dostęp do zaawansowanych technologii i ekspertyzy to kolejny aspekt, który czyni kolokację atrakcyjną dla przedsiębiorców. Profesjonalne data center często oferują najnowsze rozwiązania technologiczne oraz wysoko wykwalifikowany personel, który może służyć wsparciem technicznym i doradztwem w zakresie zarządzania infrastrukturą IT. Firmy mogą skorzystać z najlepszych praktyk branżowych oraz wykorzystać zaawansowane technologie, które mogą przyspieszyć rozwój i innowację.

Kolokacja infrastruktury IT do profesjonalnego data center pozwala również firmom na przeniesienie odpowiedzialności za codzienne zadania związane z utrzymaniem i zarządzaniem infrastrukturą na zespół ekspertów. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą skupić się na realizacji celów strategicznych i innowacjach, a nie na bieżących problemach technicznych.

Współczesne przedsiębiorstwa przywiązują dużą wagę do bezpieczeństwa i efektywności operacyjnej infrastruktury IT, dlatego też coraz częściej decydują się na kolokację serwerów w profesjonalnym data center. W obliczu rosnącej liczby cyberataków, awarii sprzętu i katastrof naturalnych, zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania infrastruktury IT staje się kluczowym czynnikiem sukcesu w biznesie.

Kolokacja w ośrodku przetwarzania danych oferuje wysoki poziom ochrony i niezawodności, co pozwala przedsiębiorstwom skupić się na realizacji celów strategicznych i innowacjach, nie martwiąc się o bezpieczeństwo i utrzymanie swojej infrastruktury IT. Dzięki dostępowi do zaawansowanych technologii i ekspertyzy, firmy mogą skorzystać z najlepszych praktyk branżowych oraz wykorzystać zaawansowane technologie, które przyspieszą rozwój i innowację.

W związku z powyższym, rozważenie kolokacji serwerów może przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa, poprawy efektywności operacyjnej oraz ogólnego wzrostu konkurencyjności firmy na rynku. Kolokacja w profesjonalnym data center to nie tylko inwestycja w bezpieczeństwo i niezawodność infrastruktury IT, ale także szansa na rozwój i wzrost biznesu.

Wróć do newsów