background
avatar
Autor
Łukasz Reichert

Zalety chmury obliczeniowej

Jakie daje możliwości?

Istotną zaletą rozwiązań chmurowych bez wątpienia jest abonamentowy model płatności oparty o faktycznie wykorzystane zasoby, które w każdej chwili można zwiększyć lub zmniejszyć – w zależności od bieżących potrzeb.

Dodatkowo usługodawca może zapewnić dodatkowe rozwiązania, takie jak backup i replikację danych, szyfrowanie danych, monitoring poprawności działania usług czy też dostęp do systemu helpdesk – który służy wsparciem w przypadku ewentualnych awarii czy problemów. Ale czy to wszystkie zalety chmury obliczeniowej? Nie!

Co oznacza chmura obliczeniowa?  

Chmura obliczeniowa to rozwiązanie, który polega na przechowywaniu danych na serwerach dostawcy tej usługi. Użytkownik ma do niej dostęp za pośrednictwem połączenia internetowego po podaniu loginu i hasła. Serwery pracujące jako chmury internetowe są umieszczane w specjalnych szafach RACK w serwerowni i są włączone cały czas.

Jakie są zalety pracy w chmurze?  

Praca w chmurze ma wiele korzyści. Nie sposób ich wszystkich wymienić, ale postaram się przybliżyć te, które z perspektywy Project Managera i w oparciu o rozmowy z klientami najbardziej wpływają na funkcjonowanie firm. Do zalet pracy w chmurze na pewno zaliczę:

• Bezpieczeństwo i ochronę danych.
• Niezawodność i zachowanie ciągłości pracy.
• Elastyczność w stosunku do potrzeb klientów i rynku.
• Optymalizację kosztów IT.

 

Bezpieczeństwo i ochrona danych 

Zaletą chmury internetowej bez wątpienia jest gwarancja bezpieczeństwa. Po stronie dostawcy chmury leży spełnienie procedur i systemów dbających o ochronę danych przed atakami hakerskimi czy złośliwym oprogramowaniem, które mogłoby spowodować wyciek wrażliwych danych.

Korzystając z usług chmurowych firmy nie ponoszą kosztów związanych z zatrudnieniem specjalistów czuwających nad bezpieczeństwem IT. Dostęp do danych za pomocą bezpiecznego dedykowanego łącza internetowego site-to-site lub poprzez prywatne połączenie VPN (Virtual Private Network) uniemożliwia dostęp do chmury osobom spoza organizacji.

 

Niezawodność i zachowanie ciągłości pracy 

Dostawcy usług chmurowych dbają o ciągłość działania biznesu poprzez eliminację dodatkowego elementu ryzyka, jakim są ewentualne awarie sprzętu. Na wypadek awarii i związanej z nią utraty danych, usługodawca zapewnia tzw. replikację danych pozwalającą na odtworzenie danych z zapasowego miejsca przechowywania. Dodatkowo wykorzystywany automatyczny backup daje możliwość odtworzenia danych z dowolnego okresu czasu przed awarią.

Elastyczność rozwiązania chmurowego 

Chmura umożliwia łatwe i szybkie zwiększenie lub zmniejszenie wymaganej mocy obliczeniowej czy zasobów storage-u bez ponoszenia kosztów zakupu dodatkowego serwera lub utrzymywania nadmiarowych zasobów. Koszty ponoszone są proporcjonalnie do wykorzystania zasobów, których wielkość można dostosowywać do bieżących potrzeb. Firmy mogą także dostosowywać liczbę licencji w zależności od liczby użytkowników, a odpowiedzialność za monitorowanie ważności licencji i przedłużanie ich na czas znajduje się w gestii dostawcy chmury obliczeniowej.

Optymalizacja kosztów IT 

Przy korzystaniu z usług dostawcy chmury obliczeniowej, korzyść finansowa jest widoczna na wielu poziomach. Mam tu na myśli zarówno bezpośrednią, jak np. brak kosztów zakupu sprzętu i oprogramowania czy brak wydatków na energię elektryczną niezbędną do zasilania i chłodzenia sprzętu, jak również pośrednią – jak w przypadku kosztów pracy związanych z zatrudnieniem wykwalifikowanych pracowników zajmujących się utrzymaniem infrastruktury czy naprawą awarii.

Podsumowanie 

Cloud computing to nowoczesne rozwiązanie informatyczne, które pomaga firmom zdobywać przewagę konkurencyjną. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na wybór dostawcy usług, ponieważ tak naprawdę to jemu powierzamy dane, a jego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Dlatego przed rozpoczęciem współpracy warto zweryfikować jego wiarygodność, gdyż niewłaściwie zabezpieczenie danych może być powodem ich utraty, a to z kolei może wiązać się z dużymi stratami dla właściciela przedsiębiorstwa.

Decydując się na rozwiązanie chmurowe, jednym z kluczowych elementów jest również zapewnienie stałego i stabilnego łącza internetowego o odpowiedniej przepustowości. Łącząc wszystkie powyższe elementy, możemy mieć pewność że rozwiązanie chmurowe będzie w pełni satysfakcjonujące, a możliwości umieszczenia danych w chmurze są naprawdę duże.

Wróć do newsów