background
avatar
Autor
Pawel Kruszec

Wpływ pandemii na branżę przemysłową

Przeczytaj więcej!

Analizy rynku pokazują, że paradoksalnie sektor przemysłowy, pomimo sytuacji wywołanej przez pandemię COVID-19 poczynił istotne kroki w stronę cyfrowej transformacji. Według raportu „Przemysł 4.0 – krok w kierunku bezpieczeństwa przemysłowego” przeprowadzonego przez Polcom i Intel, co trzecia z badanych firm prowadzi już projekty związane z cyfrową transformacją.

Według Marcina Gwoździa, Prezesa Zarządu Polcom, cyfryzacja to nie tylko większe bezpieczeństwo czy gwarancja ciągłości działania. To także, typowa dla tego sektora, automatyzacja procesów produkcyjnych, czy ochrona danych stanowiących podstawę innowacji rynkowej firmy. Jak wynika z naszego badania, dzięki chmurze proces cyfryzacji nabiera dynamiki. Przedsiębiorstwa, które wspólnie realizują strategie zarówno transformacji cyfrowej, jak i chmury obliczeniowej, odnoszą z tego wiele korzyści.

Duże plany inwestycyjne

Raport branżowy dotyczący sektora przemysłowego dostarczył wiele ciekawych danych, związanych również z planowanymi inwestycyjnymi. Możemy w nim przeczytać, że aż 32 proc. firm biorących udział w badaniu ma w planach zwiększenie inwestycji. Tylko 9 proc. z nich zamroziło inwestycje w IT z powodu pandemii koronawirusa.

Dla branży przemysłowej najważniejsze jest wyeliminowanie przestojów produkcyjnych i pełna kontrola nad procesem wytwarzania. Cyfryzacja daje możliwość sięgania po innowacje oraz znacznego zredukowania ryzyka związanego z przestojami wynikającymi z niedostępności lub braku wydajności środowiska IT. Pozwala też na zwiększenie efektywności i szybsze odpowiadanie na potrzeby rynkowe przy jednoczesnej redukcji kosztów – komentuje Piotr Słanek, Członek Zarządu Protech.

Wymierne efekty cyfryzacji

Według badanych przedsiębiorstw, proces cyfryzacji daje efekty przede wszystkim w postaci podniesienia jakości i niezawodności, a także automatyzacji procesów produkcyjnych. A to z kolei ma wymierny wpływ na zarządzanie zasobami, co stwierdza 79 proc. respondentów. Nie ma więc wątpliwości, że wszystkie powyższe elementy składają się na lepszą i sprawniejszą obsługę klienta, tworzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań i produktów oraz, co z perspektywy firm wydaje się być najważniejsze, możliwość budowania przewagi konkurencyjnej.

Cyfryzacja to już nie trend, ale biznesowa konieczność. Na przestrzeni ostatnich miesięcy w Polcom obserwowaliśmy gwałtowny wzrost świadomości naszych klientów. Firmy produkcyjne, podobnie jak podmioty z innych branż, chcą przede wszystkim skupić się na własnej działalności, stąd towarzyszące temu potrzeby są podobne. Należy do nich zazwyczaj m.in. zarządzanie bezpieczeństwem – zarówno na poziomie procedur, jak i cybersecurity – zapewnienie ciągłości działania, szybszy time to market, zgodność z regulacjami – Marcin Gwóźdź, Prezes Zarządu Polcom.

Wróć do newsów