background
avatar
Autor
Natalia Gawlowska

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

korzysta z cloud computingu w Polcom

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to fundusz celowy powołany w 1991 roku. PFRON realizuje swoje podstawowe działania oraz inicjuje innowacyjne na skalę polską i europejską projekty nakierowane na rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnościami.

Dotychczas, w modelu tradycyjnym, osoby z niepełnosprawnościami, aby pozyskać dofinasowanie ze środków PFRON, musiały składać urzędowe wnioski w formie papierowej, których roczna ilość wynosi ponad pół miliona.

Dążąc do zaadresowania tych problemów, PFRON opracował i wdrożył System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW), który jako główny cel postawił sobie zwiększenie dostępności pomocy oferowanej osobom niepełnosprawnym za pośrednictwem platformy elektronicznej.

Cloud computing to zdecydowanie najkorzystniejsze rozwiązanie dla systemu SOW, który podlega ciągłemu rozwoju. Dzięki skalowalności chmury obliczeniowej z łatwością możemy adekwatnie reagować na potrzeby społeczne wdrażając nowe programy pomocowe na tej platformie, co owocuje zwiększeniem dostępności wsparcia PFRON dla osób niepełnosprawnościamimówi dr Dariusz Łazar, kierownik projektu SOW, Departament Programów PFRON.

Zobacz case study
Wróć do newsów