background
avatar
Autor
Judyta Polak

Energia na miarę XXI wieku

Polcom ponownie inwestuje w ekologiczne źródła energii

Polcom realizuje projekt, który ma na celu poprawę efektywności energetycznej procesu wytwarzania chłodu dla potrzeb klimatyzacji precyzyjnej wraz z budową instalacji fotowoltaicznej i wykorzystania ciepła odpadowego w ośrodku przetwarzania danych w Skawinie. Całość podjętych działań ma na celu zwiększenie oszczędności energii elektrycznej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza.

Od początku naszego istnienia jesteśmy firmą dbającą o ekologię i zwracamy szczególną uwagę na odpowiedzialność za środowisko naturalne. Jesteśmy przekonani, że tak jak w obszarze IT, tak i w zakresie ekologii, liczą się przede wszystkim dobre zagospodarowanie dostępnych zasobów oraz proste rozwiązania. Z drugiej strony stale dążymy do doskonalenia efektywności energetycznej ośrodków data center Polcom, ponieważ niesie to realne korzyści dla naszych klientów. Właśnie dlatego podjęliśmy decyzję o realizacji tego projektumówi Robert Czarniewski, Wiceprezes Polcom.

 

Środki na realizację projektu są współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (w zakresie 4 Osi Priorytetowej Regionalnej Polityki Energetycznej, Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA), w ramach konkursu organizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Budżet na realizację projektu wynosi 10 139 940,66 PLN, kwota dofinansowania to 4 744 303,10 PLN.

Wróć do newsów