background
Case studies

PFRON korzysta z Polcom Cloud

Branża:Sektor publiczny
Kluczowa usługa:Cloud Infrastructure

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) to fundusz celowy powołany w 1991 roku. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność w zakresie finansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. PFRON kreuje własne programy pomocowe, z których korzystają pracodawcy, osoby indywidualne, a także organizacje pozarządowe.

Wyzwanie

W Polsce liczba osób niepełnosprawnych sięga niemal 5 milionów.

Dotychczas, w modelu tradycyjnym, osoby z niepełnosprawnościami, aby pozyskać dofinasowanie ze środków PFRON, musiały składać urzędowe wnioski w formie papierowej, których roczna ilość wynosi ponad pół miliona.

Dążąc do zaadresowania tych problemów, PFRON opracował i wdrożył System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW), który jako główny cel postawił sobie zwiększenie dostępności pomocy oferowanej osobom niepełnosprawnym za pośrednictwem platformy elektronicznej.

W momencie realizacji projektu, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,  pojawiło się kluczowe zagadnienie – zapewnienie odpowiedniej infrastruktury pod tę wymagającą aplikację. Ponieważ Fundusz ma wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, skalowalności i ciągłości działania, zespół projektowy SOW doszedł do wniosku, iż najkorzystniejszym rozwiązaniem w zakresie dostarczenia odpowiedniej infrastruktury technicznej dla systemu SOW będzie chmura obliczeniowa (cloud computing).

Tylko wybrane podmioty mogły spełnić oczekiwania PFRON.

Rozwiązanie

Compliance i bezpieczeństwo danych wrażliwych

Rozwiązaniem, które spełniło powyższe wymagania i było najkorzystniejsze cenowo okazała się usługa chmury obliczeniowej Polcom Cloud.

Firma Polcom, jako polski dostawca usług chmurowych, spełniła wysokie oczekiwania Funduszu i zapewniła instytucji najwyższe standardy bezpieczeństwa informatycznego, co było kluczowym wymaganiem ze względu na wrażliwy charakter danych przetwarzanych w systemie SOW.

Redukcja kosztów inwestycyjnych

Polcom zaproponował Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych najlepsze warunki cenowe spośród wszystkich otrzymanych ofert w ramach postępowania o zamówienie publiczne.

Dla instytucji publicznej, która zajmuje się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, optymalizacja kosztów była kluczowa. Równie ważne było także to, żeby PFRON ponosił koszty jedynie za realne zużycie infrastruktury.

Cloud dopasowany do potrzeb

System SOW wymaga odpowiedniej skalowalności. Udostępnianie infrastruktury informatycznej w modelu usługowym (cloud computing), pozwala na dynamiczne zwiększenie lub zmniejszenie mocy obliczeniowej, w zależności od aktualnych potrzeb, co miało duże znaczenie przy wyborze przez PFRON tego rodzaju usługi.

Realizacja programów pomocowych

Za sprawą systemu SOW, jednostki samorządowe a następnie PFRON mogą sprawnie zarządzać napływającymi wnioskami oraz tworzyć nowe programy pomocowe, adekwatne do otaczającej nas rzeczywistości. Nie ulega wątpliwości, że System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON to rozwiązanie, które ułatwia załatwienie sprawy, poruszanie się w gąszczu przepisów, przeciwdziała wyłudzeniom, a także podnosi poziom cyfryzacji jednostek samorządowych.

Efekty

Optymalizacja kosztów

Model chmurowy pozwolił na oszczędność niemal 30% w porównaniu do własnej infrastruktury.

Skalowalność

SOW to wciąż rozwijający się system, który wymaga elastycznej infrastruktury. Cloud computing pozwala zwiększyć zapotrzebowanie na moc obliczeniową w dowolnym momencie.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych

Polcom Data Center gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa usług potwierdzony międzynarodowymi certyfikatami.

Zachowanie ciągłości działania

Polcom zapewnia zachowanie ciągłości działania i ogranicza do minimum brak dostępności usług, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

company

Cloud computing to zdecydowanie najkorzystniejsze rozwiązanie dla systemu SOW, który podlega ciągłemu rozwoju. Dzięki skalowalności chmury obliczeniowej z łatwością możemy adekwatnie reagować na potrzeby społeczne wdrażając nowe programy pomocowe na tej platformie co owocuje zwiększeniem dostępności wsparcia PFRON dla osób niepełnosprawnościami.

Posiadając do dyspozycji niezależną i skalowalną infrastrukturę, działającą 24h przez 365 dni w roku, możemy oferować elektroniczne aplikowanie o środki finansowe bez wychodzenia z domu oraz możliwość zdalnej obsługi wnioskodawców przez jednostki samorządowe, co stało się szczególnie istotne w okresie ograniczeń. Decydując się na usługi chmury obliczeniowej Polcom, kierowaliśmy się przekonaniem, że będzie to rozwiązanie bezpieczne oraz optymalne kosztowo. Dzięki optymalizacji kosztów, zaoszczędzone środki możemy inwestować na zwiększenie pomocy na rzecz osób z niepełnosprawnościami, przez co rośnie w nas przekonanie, że wybór cloud computingu był dobrą decyzją.

Dr Dariusz Łazar kierownik projektu SOW, Departament Programów PFRON
company

Jeszcze kilka lat temu instytucje publiczne stosunkowo rzadko sięgały po rozwiązania chmurowe.

Obecnie jednak jest coraz więcej innowacyjnych instytucji takich jak PFRON, wykorzystujących potencjał cyfryzacji i cloud computingu w tym sektorze. Cloud ma ogromny potencjał dla urzędów i instytucji, ponieważ, nie tylko pozwala na zmniejszenie kosztów utrzymywania własnej infrastruktury i gwarantuje bezpieczeństwo danych, ale również dzięki swojej elastyczności, pozwala na szybsze dostosowanie się do zmieniających się potrzeb.

Agnieszka Dymek Key Account Manager w Polcom

Dowiedz się więcej na temat Data Center Polcom