background
Case studies

Creativ-Ceutical korzysta z Polcom Cloud

Branża:usługi konsultingowe dla sektora medycznego i farmaceutycznego
Kluczowa usługa:Cloud infrastructure (IaaS), Backup

Creativ-Ceutical to międzynarodowa firma konsultingowa zajmująca się wspieraniem branży „life science” w zakresie: podejmowania strategicznych decyzji, doradztwie cenowym, rozpoznaniem rynku i  ekonomiki zdrowia.

Wyzwanie

Przed migracją do chmury obliczeniowej Polcom, Creativ-Ceutical posiadał kilka własnych serwerowni zlokalizowanych na całym świecie.

Serwerownie wymagały regularnego serwisowania oraz modernizacji, co stało się źródłem niekontrolowanych kosztów.

Rozwiązanie

Decyzja o przeniesieniu systemów do Polcom pozwoliła na centralizację całej infrastruktury, co przyczyniło się do usprawnienia procesów organizacyjnych i zarządczych.

Taki model w znaczny sposób zwiększył też kontrolę nad bezpieczeństwem danych oraz pozwolił na optymalizację kosztów inwestycyjnych, związanych  z  zakupem i modernizacją infrastruktury informatycznej w rozproszonych serwerowniach. Uruchomienie w pełni funkcjonalnej platformy informatycznej działającej w oparciu o chmurę obliczeniową, zapewnia pełną skalowalność, elastyczność i  integralność z innymi systemami.

Efekty

Optymalizacja kosztowa i elastyczność

Usługi cloudowe świadczone przez Polcom pozwoliły na optymalizację kosztów inwestycyjnych i przyczyniły się do dalszego planowania rozwoju systemów IT firmy.

Centralizacja infrastruktury informatycznej

Zwiększenie bezpieczeństwa danych i jakości świadczonych usług

Polcom posiada międzynarodowe certyfikaty jakości potwierdzające spełnianie standardów zarządzania bezpieczeństwem informacji – ISO 27001, 27017 oraz 9001.

company

Cloud computing pozwolił nam na centralizację naszej infrastruktury informatycznej, co zaowocowało zwiększeniem elastyczności biznesowej i możliwością planowania dalszego rozwoju firmy. Creativ-Ceutical świadczy usługi dla klientów z branży farmaceutycznej, dlatego bardzo ważne jest dla nas bezpieczeństwo usług świadczonych w chmurze.

Wybraliśmy Polcom, ponieważ spełnia wysokie normy w obszarze zarządzania jakością oraz w obszarze proceduralnym, co jest dla nas gwarantem bezpieczeństwa przetwarzanych w  chmurze Polcom danych. Polcom jest solidnym i odpowiedzialnym dostawcą usług cloudowych na najwyższym międzynarodowym poziomie.

Paweł Kuciara IT Manager w Creativ-Ceutical

Nasza migracja do firmy Polcom zakończyła się dużym sukcesem, nie tylko doprowadziła do podwyższenia jakości naszych usług, ale również zwiększyła poziom zaufania wśród naszych klientów.

Mondher Toumi CEO Creativ-Ceutical

Dowiedz się więcej na temat Data Center Polcom