background
avatar
Autor
Judyta Słodowska

Raport branżowy Polcom: MŚP w drodze do cyfrowej transformacji

Cyfryzacja, chmura i nowe technologie – badanie „Computerworld”

Polcom przygotował raport branżowy, z którego płyną konkretne wnioski. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce jest bardzo dynamiczny, innowacyjny i świetnie dostosowany do działania pod kątem konkurencyjności rynku. To, co jest prawdziwym wyzwaniem dla MŚP, to zarządzanie obszarem IT.

Proces adaptacji chmury wśród małych i średnich przedsiębiorstw wyraźnie przyspieszył, a 36% spośród firm z tego sektora już dzisiaj z sukcesem zakończyło wdrażanie tego typu rozwiązań. Najważniejszą korzyścią wnoszoną przez chmurę jest możliwość skupienia się przez firmę na podstawowej działalności oraz dostęp do nowych, innowacyjnych technologii, bez potrzeby inwestycji we własną infrastrukturę IT. Problem w tym, że migracja do chmury to zbyt mało, aby budować przewagę konkurencyjną.

 

Raport branżowy przygotowany we współpracy z Computerworld

Raport branżowy MŚP w drodze do cyfrowej transformacji został opracowany we współpracy z Computerworld, a patronat honorowy objęło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Głównym założeniem raportu było znalezienie odpowiedzi m.in. na takie pytania, jak:
• W jaki sposób organizacje podchodzą do konieczności cyfryzacji?
• Na jakim są etapie i jakich efektów oczekują?
• Czy korzystanie z chmury jest coraz bardziej powszechne?

 

Kto uczestniczył w badaniu do raportu branżowego Polcom? 

Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu 2020 roku na grupie małych i średnich przedsiębiorstw komercyjnych zatrudniających od 80 do 500 pracowników. 58% ankietowanych podmiotów zatrudniało od 81 do 250 pracowników, zaś pozostałe 42% od 25 do 500 osób.

 

Kogo wypowiedzi znalazły się w raporcie? 

W raporcie branżowym Polcom możemy przeczytać komentarze m.in. takich osób, jak Marcin Gwóźdź, prezes zarządu Polcom, dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Joanna Szyman, prezes zarządu Grupy Neo Hospital czy Mateusz Tykierko, wiceprezes Polskiego Związku Ośrodków Przetwarzania Danych.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Pobierz materiał i dowiedz się więcej
Wróć do newsów