Rynek data center w Polsce background
avatar
Autor
Marcin Laskoś

Własna serwerownia czy migracja do chmury?

Co wybrać?

Jednym z głównych wyzwań, przed którymi stają przedsiębiorstwa jest wybór między budową własnej serwerowni, a migracją zasobów firmowych do chmury. Oba rozwiązania mają swoje zalety. Posiadanie własnej serwerowni to model IT, który przez lata cieszył się powodzeniem wśród wielu przedsiębiorców, ale wymagał wielu nakładów finansowych oraz zespołu specjalistów z wielu dziedzin. Chmura obliczeniowa, to doskonała alternatywa dla firm, które cenią sobie elastyczność połączoną z wysoką wydajnością, przy zachowaniu kontroli nad finansami firmowymi.

Model on-premises

Posiadanie własnej serwerowni jest tradycyjnym modelem zarządzania infrastrukturą IT. Oznacza, że organizacja wykorzystuje wcześniej zakupione rozwiązania sprzętowe oraz oprogramowanie, które posiadają ograniczone możliwości związane z ewentualną rozbudową. Przedsiębiorcy wykorzystujący rozwiązania on-premises muszą inwestować nadmiarowo w moc obliczeniową, aby zaspokoić zmieniające się wymagania, wynikające z rozwoju biznesu. Jednakże, aby infrastruktura była odpowiednio wydajna, wymaga cyklicznego ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem i aktualizowaniem sprzętu i oprogramowania, a także zatrudnieniem specjalistów IT. Co więcej, wykorzystywanie serwerowni in-house może skutkować trudnościami do dynamicznego dostosowywania się do aktualnych trendów i wymagań na rynku.

IT w modelu chmurowym

Chmura oferuje firmom możliwość korzystania z zalet elastycznej mocy obliczeniowej, przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa danych. Rozwiązanie to cechuje elastyczność, która umożliwia sprawne dopasowanie parametrów technicznych środowiska IT do zmieniających się potrzeb biznesowych oraz optymalizacja kosztów związanych z inwestycją w własny hardware. Abonamentowy model płatności za usługi oznacza, że firma ponosi jedynie koszty związane z faktycznym wykorzystaniem zasobów. To otwiera drzwi do nowych finansowych możliwości. Cloud computing umożliwia również dostęp do danych i aplikacji z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do Internetu, co ułatwia pracę zespołom rozproszonym geograficznie.

Które rozwiązanie wybrać?

Ostateczny wybór pomiędzy własną serwerownią a migracją do chmury zależy od indywidualnych potrzeb i priorytetów prowadzonego biznesu. Firmy obsługujące wrażliwe dane mogą preferować korzystanie z modelu on-premises. Z kolei przedsiębiorstwa dążące do zwiększonej efektywności, elastyczności i oszczędności kosztów mogą znaleźć odpowiedź w chmurze. Niezależnie od wyboru, kluczowym jest przeprowadzenie szczegółowej analizy ryzyka przed podjęciem ostatecznej decyzji. Konsultacja z ekspertami ds. IT może znacząco pomóc w zrozumieniu pełnego zakresu opcji i wybraniu tej, która najlepiej odpowiada potrzebom i celom konkretnego biznesu.

Wróć do newsów