Chmura dla sektora publicznego background
avatar
Autor
Judyta Polak

Nasz kolega napisze doktorat wdrożeniowy

we współpracy z Polcom i AGH

W styczniu 2019 nasz kolega, Zastępca Dyrektora Działu Data Center – Mateusz Borkowski – podpisał trójstronną umowę z AGH i Polcom, w ramach której będzie pracować nad doktoratem wdrożeniowym.

Chmura dla sektora publicznego

Czym dokładnie zajmuje się Mateusz?

Tytuł pracy doktorskiej Mateusza to: “Optymalizacja zużycia energii elektrycznej przez system chłodzenia serwerowni w klimacie przejściowym z wykorzystaniem układów sterowania i analizy danych”. Jak podkreśla Mateusz:

Celem doktoratu jest opracowanie efektywnego pod względem energetycznym i niezawodnego pod kątem funkcjonalnym, zautomatyzowanego systemu chłodzenia dla naszych serwerowni. To spore wyzwanie, jednak bardzo się cieszę, że dzięki wsparciu ze strony Polcom oraz Uczelni będę się mógł go podjąć.

Czym jest doktorat wdrożeniowy?

Doktorat wdrożeniowy jest specyficzną formą doktoratu, w której doktorant bierze odpowiedzialność za rozwiązanie konkretnego problemu badawczego, pracując jednocześnie w dwóch miejscach: przedsiębiorstwie oraz odpowiedniej jednostce naukowej. Efekty takiej pracy mają zazwyczaj wymiar praktyczny i służą rozwojowi wybranej gałęzi przemysłu lub biznesu. Tak też jest w przypadku pracy doktorskiej Mateusza, której efektem będzie między innymi optymalizacja kosztów związanych z systemami chłodniczymi wykorzystywanymi w naszych data center.

Wróć do newsów