background
avatar
Autor
Judyta Polak

Firmy rozwinięte cyfrowo są bardziej odporne na kryzys?

Dowiedz się więcej!

Wywołane przez koronawirusa skutki gospodarcze wywarły ogromny wpływ na polskich przedsiębiorców. Ponad rok od wprowadzenia pierwszego lockdownu pozwolił dostrzec, że firmy – w tym sektor MŚP – które zdążyły rozwinąć się cyfrowo lub są w trakcie cyfrowej transformacji lepiej poradziły sobie z kryzysem.

Badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego mówią, że pandemia koronawirusa znacznie przyspieszyła proces cyfryzacji w polskich firmach. Dosadnie pokazują to liczby, bo 73 proc. polskich firm przed wybuchem COVID-19 nie inwestowało w nowoczesne technologie . Teraz aż 91 proc. ankietowanych firm zadeklarowało, że wykorzystują co najmniej jedno nowe rozwiązanie cyfrowe.

 

Zaufanie do chmury obliczeniowej

O ile przed pandemią zaufanie do chmury rosło powoli, tak w momencie konieczności przejścia na zdalny tryb pracy wiele firm zrozumiało jej potencjał i możliwości.

Klienci, którym pomogliśmy wdrożyć rozwiązania chmurowe, jako największą korzyść wskazywali m.in. rozwiązanie problemu niedoszacowania projektów informatycznych oraz znaczne skrócenie czasu od momentu rozpoczęcia prac nad nowym projektem do jego udostępnienia (time to market). Istotne było też umożliwienie firmom uruchomienia nowego projektu bez konieczności ponoszenia inwestycji w sprzęt informatyczny i oprogramowanie, czy też zapewnienie ciągłości działania systemów, mówi Piotr Szypułka, dyrektor działu utrzymania w Polcom.

Badanie Gartnera pokazuje, że firmy ponoszą straty w wysokości średnio 5600 USD na minutę w wyniku przestojów w dostępie do systemów informatycznych. Pomoc technologiczna jest więc bardzo ważna i przede wszystkim potrzebna.

 

Chmura to optymalne rozwiązanie dla firm

Raport przeprowadzony w sektorze MŚP przez Polcom i Intel pokazuje, że chmura obliczeniowa stała się optymalnym rozwiązaniem do zarządzania zasobami firmy oraz dostarczania dedykowanych systemów i aplikacji. 91 proc. ankietowanych wykorzystuje możliwości chmury, a dla 67 proc. pytanych cloud computing jest sposobem na powiększenie zasobów informatycznych bez konieczności inwestowania we własną infrastrukturę.

Obserwacja decyzji i tendencji cyfrowych wśród rodzimych przedsiębiorców wskazuje na to, że technologiczne rozwiązania i nawyki zostaną z nami na dłużej. Pandemia przyczyniła się do przyspieszenia cyfrowego, które ułatwiło firmom funkcjonowanie i przetrwanie w tym pełnym wyzwań czasie, wskazuje Piotr Szypułka.

Z kolei Marcin Gwóźdź, prezes zarządu Polcom dodaje, że sektor MŚP wykorzystuje rozwiązania chmurowe w celu rozwiązania wielu problemów. Wykorzystują one chmurę, np. w celu obniżenia kosztów. Niezależnie jednak od czynników decydujących o tym wyborze, wspólnym mianownikiem dla nich jest kwestia bezpiecznego przechowywania i przetwarzania danych, wskazuje Marcin Gwóźdź.

Wróć do newsów