background
avatar
Autor
Daniel Gołda

Usługi data center dla przemysłu

Dowiedz się więcej

Sektor przemysłowy coraz bardziej angażuje się w rozwój swoich systemów IT. Chmura obliczeniowa nie należy już do nowości, jest coraz szerzej adaptowana w biznesie. Z ubiegłorocznego raportu Polcom i Intel wynika, że ponad połowa ankietowanych przedsiębiorstw już wdrożyła rozwiązania chmurowe, a kolejne 26 proc. planowało to zrobić do końca 2023 roku. Usługi chmurowe zapewniają przedsiębiorcom szeroki wachlarz korzyści, od zwiększenia efektywności operacyjnej po zapewnienie bezpieczeństwa danych. Na czym skupić się najbardziej, aby w pełni wykorzystać potencjał cloud computingu?

Rynek data center w Polsce

Efektywność w parze z cyberbezpieczeństwem

Aktualnym wyzwaniem jest dostosowanie przedsiębiorstw z sektora przemysłowego do wymogów dyrektywy unijnej NIS2. Obowiązkiem podmiotów objętych dyrektywą jest zapewnienie właściwego poziomu cyberbezpieczeństwa, w tym posiadanie narzędzi do wykrywania i raportowania incydentów. Takim narzędziem może być usługa Polcom Security Operations Center, która gwarantuje ciągły monitoring infrastruktury IT, a zespół ludzi pracujących 24/7 reaguje na incydenty w czasie rzeczywistym.

Optymalizacja operacyjna dzięki chmurze

Jednym z kluczowych motywów, dla których przemysł coraz bardziej kieruje się w stronę chmury obliczeniowej, jest jej potencjał do zwiększenia efektywności operacyjnej. Usługi cloud computing zapewniają elastyczne zarządzanie zasobami, dostosowane do bieżących potrzeb, co w efekcie prowadzi do optymalizacji wydajności operacyjnej oraz kosztowej. Co więcej, chmura oferuje skalowalność, która umożliwia szybkie i płynne dostosowanie infrastruktury IT do zmieniających się warunków na rynku lub do wymagań wynikających z rozwoju przedsiębiorstwa. Ta dynamiczna skalowalność jest szczególnie istotna w branży przemysłowej, gdzie szybkość reakcji na zmieniające się warunki jest kluczowa dla zachowania konkurencyjności. Dzięki chmurze obliczeniowej, przedsiębiorstwa przemysłowe mogą efektywniej zarządzać swoimi zasobami IT, unikając nadmiernego obciążenia infrastruktury w okresach mniejszego zapotrzebowania oraz zapewniając dostateczne zasoby w czasie intensywnych operacji. To zaś przekłada się na zwiększenie elastyczności, wydajności i rentowności operacyjnej w przemyśle.

Nowe wyzwania, nowe rozwiązania

Bezpieczeństwo danych i aplikacji stanowi kluczowe wyzwanie dla przemysłu w obliczu coraz częstszych ataków cybernetycznych. Chmura obliczeniowa, dzięki zaawansowanym mechanizmom ochrony i szyfrowania, zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dla przechowywanych w niej informacji. Dostawcy usług chmurowych implementują rozwiązania bezpieczeństwa na wielu poziomach.

Zintegrowane rozwiązania w chmurze

Chmura obliczeniowa umożliwia łatwą integrację różnych systemów i aplikacji, co przekłada się na poprawę przepływu pracy i współpracy między działami w przedsiębiorstwie. Dzięki integracji, firmy mogą łatwo wymieniać się danymi i informacjami, eliminując bariery między różnymi obszarami działalności. Wirtualizacja, jako integralna część usług chmurowych, pozwala na tworzenie i zarządzanie wirtualnymi środowiskami. Dzięki temu, przedsiębiorstwa mogą łatwo tworzyć i testować nowe rozwiązania, bez konieczności inwestowania w dedykowane środowiska testowe. Środowisko chmurowe umożliwia również optymalizację zasobów i zmniejszenie kosztów związanych z infrastrukturą IT.

Wróć do newsów