background
avatar
Autor
Pawel Kruszec

Polcom spełnia najwyższe standardy zabezpieczenia usług chmurowych i danych klientów

Dowiedz się więcej!

Polcom posiada certyfikat ISO 27017, który jest potwierdzeniem spełnienia standardów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w obszarze usług chmurowych.

Jak wybrać data center?

ISO 27017 to międzynarodowa norma, która wraz z serią norm ISO 27001 wyznacza procedury i dobre praktyki dotyczące właściwego zabezpieczenia danych w ramach wdrożonych usług cloud computingu.

 

Wysokie standardy świadczonych usług 

Spełnianie odpowiednich norm to nie tylko wywiązanie się z narzucanych wytycznych. To także zapewnienie klientom jakości świadczenia usług na możliwie jak najwyższym poziomie.

70 proc. klientów Polcom to firmy o zasięgu międzynarodowym, w tym korporacje. Wymaga to więc od nas, aby standardy naszych usług cloud computingu, m.in. w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania jakością w relacjach biznesowych, były na światowym poziomie – mówi Mariusz Juranek, dyrektor handlowy w Polcom.

 

Naprzeciw potrzebom instytucji finansowych 

Instytucje finansowe to jeden z najbardziej newralgicznych sektorów pod kątem zgodności z regulacjami prawnymi. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opracował dla podmiotów podległych wytyczne dotyczące korzystania z usług chmurowych. Dotyczą one zarówno norm i certyfikatów, ale również oceny ryzyk, poziomu bezpieczeństwa czy zarządzania ochroną danych.

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informatycznego jest dla instytucji finansowych, w tym banków, priorytetem – wskazuje dyrektor handlowy w Polcom.
Zgodność naszych usług z normą ISO 27017 pozwala nam więc jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby i oczekiwania sektora finansowego. Pozyskanie tego certyfikatu jest też elementem szerszej strategii Polcom. Ciągle rozszerzamy obszar naszego działania na rynku międzynarodowym, niebawem planujemy eksport usług w kierunku regionu APAC, gdzie jakość przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej ma szczególne znaczenie – mówi Mariusz Juranek.

 

Zaufanie budowane latami 

Polcom od niemal 30 lat świadczy usługi IT na najwyższym, międzynarodowym poziomie pod kątem jakości i bezpieczeństwa. Potwierdzeniem tego są case studies zbudowane wraz z klientami, które doskonale pokazują, z jakimi wyzwaniami klienci mierzyli się przed implementacją usług Polcom oraz jakie korzyści przyniosła współpraca.

Polcom zbudował chmurę w oparciu o dwa własne ośrodki data center. Od wielu lat tworzymy też własny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem. Dzięki tym inwestycjom z naszych usług korzystają liczne instytucje finansowe, np. podmioty, dla których utrzymanie ciągłości działania jest kluczowe– zaznacza dyrektor handlowy w Polcom.

Wróć do newsów