Optymalizacja kosztów IT background
avatar
Autor
Pawel Kruszec

Optymalizacja kosztów w firmie

Jak to robić?

Optymalizacja kosztów w firmie w czasach cyfrowego biznesu oznacza zwiększenie wydajności biznesowej za sprawą przemyślanych inwestycji w szeroko pojęte technologie oraz wprowadzanie proaktywnych procesów.

Takie działania są bardzo ważne ze względu na model, w którym przedsiębiorstwa często wpadają w pułapkę z powodu postawy typu “to jest to, co zawsze robiliśmy”. Tego typu strategia może tworzyć pewne blokady wewnątrz organizacji. CIO muszą więc bliżej współpracować z liderami biznesu i CFO w celu ich zidentyfikowania i usunięcia.

Administracja i zarządzanie IT

Przede wszystkim systematyczny rozwój 

Nowoczesne firmy, żeby móc się rozwijać, optymalizować koszty w firmie i budować przewagi konkurencyjne, muszą podążać za trendami. To dzięki nim możliwe jest sprawne zarządzanie kluczowymi procesami, takimi jak produkcja czy ogólna organizacja pracy, które w konsekwencji odpowiadają za ciągłość działania biznesu oraz skrócenie łańcuchu dostaw.

Wdrożenie odpowiednich rozwiązań, takich jak systemy ERP, CRM czy też logistyczne, oraz odpowiednie przygotowanie infrastruktury informatycznej pod kluczowe aplikacje biznesowe znacznie ogranicza ryzyko przestojów, które mogą być źródłem strat.

Co napędza wydatki inwestycyjne, a co pozwala na optymalizację kosztów w firmie? 

Często podstawowym elementem kosztów inwestycyjnych w obszarze IT w wielu firmach jest zakup infrastruktury informatycznej oraz jej utrzymanie. Nie zawsze jednak jest to najlepsze rozwiązanie. Na rynku dostępne są alternatywne modele pozyskania informatyki w firmie, np. cloud computing, zapewniający możliwość optymalizacji kosztów oraz wpływający na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa danych, mówi Robert Czarniewski, CFO, Wiceprezes Polcom.

Wśród kluczowych korzyści usługi chmury obliczeniowej można wymienić optymalizację kosztów w firmie. Decydując się na takie rozwiązanie, firmy nie muszą przeznaczać środków na modernizację lub rozbudowę infrastruktury IT. Cloud computing, za sprawą modelu opłat abonamentowych, ułatwia również przewidywalność kosztów operacyjnych i inwestycyjnych.

Dowiedz się więcej na temat możliwości optymalizacji kosztów w firmie z materiału opublikowanego na portalu Computerworld, gdzie o swoich spostrzeżeniach opowiedział Robert Czarniewski, CFO i Wiceprezes Polcom.

Dowiedz się więcej!
Wróć do newsów