background
avatar
Autor
Jakub Kilarowski

Co to jest IaaS?

Dowiedz się więcej

W dobie cyfryzacji, kiedy elastyczność i skalowalność odgrywają kluczową rolę w drodze do sukcesu biznesowego, usługi chmurowe stają się nieodłącznym elementem strategii informatycznych organizacji. Wykorzystując zalety cloud computingu, firmy mogą dynamicznie skalować swoje zasoby IT, zwiększając efektywność operacyjną.

Cloud computing: co to jest?

Wprowadzenie do IaaS (Infrastructure as a Service)

Chmura obliczeniowa (cloud computing) to model dostarczania usług IT w formie abonamentu miesięcznego. Polega na udostępnianiu użytkownikowi za pośrednictwem sieci Internet zasobów i usług należących do dostawcy, m.in. mocy obliczeniowej, przestrzeni dyskowej, wirtualizacji, systemów operacyjnych, baz danych itd. Innymi słowy, to jest zbiór rozwiązań informatycznych, które umożliwiają dostarczanie zasobów IT przez Internet. W miejsce lokalnych serwerów i infrastruktury, klienci otrzymują możliwość wykorzystania sprzętu IT umieszczonego w profesjonalnym data center. Z biznesowego punktu widzenia, chmurę można określić outsourcingiem infrastruktury informatycznej, pozwalającym na dostęp do zaawansowanych technologii informatycznych, bez konieczności inwestowania w własną infrastrukturę i kosztowne oprogramowanie.

Dostawcy cloud computingu umożliwiają korzystanie z usług chmury obliczeniowej w kilku modelach. Najczęściej mówi się o trzech podstawowych, czyli Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) i Software as a Service (SaaS). Modele różnią się między sobą tym, jaki jest podział obsługi danych obszarów między dostawcą usług, a użytkownikiem, a w efekcie – jaki produkt końcowy jest udostępniany użytkownikowi.

IaaS, czyli Infrastruktura jako Usługa, to model chmurowy umożliwiający dostęp do zasobów IT, takich jak serwery, sieci, systemy operacyjne czy pamięć masowa, jako usługi online. W przeciwieństwie do Platform as a Service (PaaS) i Software as a Service (SaaS), IaaS oferuje największy poziom kontroli nad infrastrukturą, co daje organizacjom pełną swobodę w zarządzaniu swoimi środowiskami IT.

Podstawowe cechy IaaS

Jednymi z kluczowych i najczęściej wymienianych cech modelu IaaS jest elastyczność i skalowalność. Organizacje mogą łatwo zwiększać lub zmniejszać ilość wykorzystywanych zasobów w zależności od aktualnych potrzeb biznesowych, co pozwala na optymalne zarządzanie kosztami i zasobami IT. Firmy decydując się na zakup własnej infrastruktury muszą mierzyć się z szacowaniem planowanej utylizacji zasobów w przyszłości,  najczęściej do czasu zakończenia okresu amortyzacji lub zakończenia serwisów i wsparcia technicznego. W praktyce należy przyjąć okres co najmniej 5 lat. Jest to szczególnie trudne w przypadku branż związanych z sezonowością, zarówno produkcji jak i sprzedaży.

Kolejną ważną cechą IaaS jest możliwość pełnego zarządzania i utrzymania infrastruktury. Użytkownicy mają kontrolę nad systemami operacyjnymi, aplikacjami i danymi, co daje im większą swobodę w dostosowywaniu środowiska IT do specyficznych wymagań biznesowych.

W ramach dostarczanych rozwiązań dostawcy usług IaaS, tacy jak Polcom, inwestują znaczne środki w zapewnienie bezpieczeństwa danych i infrastruktury, a także spełnianie wymagań regulatorów rynku, co jest szczególnie istotne dla firm działających w sektorach regulowanych odrębnymi przepisami prawa tj. finanse czy opieka zdrowotna.

Korzyści z IaaS dla biznesu

IaaS umożliwia znaczną redukcję kosztów operacyjnych poprzez eliminację potrzeby inwestowania w kosztowną infrastrukturę fizyczną. Oznacza to przejście z CAPEX na OPEX i możliwość realizacji projektów IT, nawet w sytuacjach, w których firmy mierzą się z problemami finansowymi. Model abonamentowy pozwala na lepsze zarządzanie budżetem IT, eliminując nieprzewidziane wydatki związane z awariami infrastruktury.

Dzięki elastyczności i skalowalności IaaS, organizacje mogą szybko reagować na zmieniające się potrzeby rynkowe i biznesowe. Firmy związane z branżami narażonymi na sezonowość produkcji i sprzedaży, mogą z łatwością zwiększać zasoby w szczycie sezonu, by po jego zakończeniu równie szybko je ograniczyć, redukując jednocześnie koszty. Zwiększa to wydajność operacyjną i pozwala na szybkie wdrażanie nowych projektów i aplikacji. Dzięki technologii chmurowej osoby zarządzające IT mają szansę zwiększyć retencję swoich specjalistów, a także przesunąć ich od zadań bardziej kreatywnych i dających organizacji większą wartość np. związanych z rozwojem aplikacji biznesowych.

IaaS wspiera rozwój firm na różnych płaszczyznach. Wspomniany wcześniej brak konieczności inwestowania we własną infrastrukturę IT i licencje oprogramowania, obniża bariery wejścia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawia to między innymi, że start-up’y mogą skupić się na innowacjach i rozwoju produktów, oferując przy tym wysoki poziom bezpieczeństwa swoich usług. Z kolei duże korporacje mogą wykorzystywać IaaS do skalowania swoich operacji na globalną skalę, zapewniając ciągłość działania i wysoką dostępność usług.

Jak działa IaaS?

Architektura typowej platformy IaaS składa się z kilku kluczowych komponentów, takich jak wirtualne maszyny (VM), pamięć masowa (storage) oraz sieci Internet (networking). Te zasoby są zarządzane przez dostawcę IaaS i udostępniane użytkownikom na żądanie w formie abonamentu miesięcznego.

Szeroki wachlarz zasobów obejmuje różne typy wirtualizatorów, zasobów dyskowych czy mocy obliczeniowych, które dobiera się w zależności od wymagań technologicznych oraz budżetu klienta. Pozwala to sprawnie realizować dowolne projekty IT, ponieważ użytkownicy mogą konfigurować te zasoby zgodnie ze swoimi potrzebami biznesowymi, co umożliwia tworzenie zaawansowanych środowisk IT.

Proces konfiguracji środowiska w modelu IaaS zazwyczaj obejmuje kilka kroków: wybór odpowiednich zasobów obliczeniowych, takich jak ilość vCore, vRAM czy określonego typu storage oraz ewentualnie wyboru systemu operacyjnego. Do tego dochodzi konfiguracja sieci i elementów bezpieczeństwa, a następnie wdrożenie aplikacji. Dzięki intuicyjnym narzędziom i interfejsom użytkownika, proces ten jest zazwyczaj prosty i szybki.

Polcom, jako jeden z czołowych dostawców IaaS, wyróżnia się na tle konkurencji projektowym podejściem, które oznacza dopasowanie się do potrzeb klienta. Realizujemy indywidualne projekty czego hiperskalerzy nie robią i nie chcą robić. Polcom nie dostarcza usługi masowej, tylko taką, która jest dostosowaną do wymagań projektowych klienta. Ośrodki przetwarzania danych Polcom nie tylko spełniają, ale często przewyższają międzynarodowe standardy bezpieczeństwa i jakości. Data center wyposażone są w najnowsze technologie, które zapewniają wysoką dostępność i ciągłość działania usług IT, co jest kluczowe dla realizacji globalnych projektów biznesowych. Każdy z ośrodków został stworzony z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie i efektywności energetycznej. Dzięki tym cechom Polcom zyskuje zaufanie zarówno małych firm, jak i dużych korporacji, oferując niezawodne i skalowalne usługi IaaS.

Przyszłość IaaS

Przyszłość usług IaaS wydaje się bardzo obiecująca, z przewidywaniami dalszego wzrostu i adaptacji w różnych sektorach gospodarki. Rosnące zapotrzebowanie na elastyczność i skalowalność w zarządzaniu infrastrukturą IT sprawia, że coraz więcej firm przenosi swoje zasoby do chmury. Innowacje technologiczne, takie jak sztuczna inteligencja i automatyzacja, będą dalej usprawniać zarządzanie i optymalizację zasobów w chmurze. Ponadto, rozwój edge computingu i 5G zwiększy możliwości IaaS, pozwalając na jeszcze szybsze i bardziej efektywne przetwarzanie danych na obrzeżach sieci. Wzrost świadomości i poprawa standardów bezpieczeństwa będą również kluczowe, aby zminimalizować ryzyka związane z przechowywaniem i przetwarzaniem danych w chmurze.

Wróć do newsów