Dlaczego warto przenieść dane firmy do chmury? background
avatar
Autor
Judyta Polak

Bezpieczne zarządzanie IT

W organizacjach sektora produkcyjnego

Cyfrowa transformacja może rozwiązać wiele problemów związanych z zarządzaniem IT w branży produkcyjnej i odmienić oblicze firm. Podniesienie bezpieczeństwa systemów i danych oraz zapewnienie ciągłości działania biznesu to główne priorytety w budowaniu strategii IT, a determinantą w kierunku cyfryzacji są rozwiązania chmurowe.

Jak zabezpieczyć firmę przed hakerami?

Polcom we współpracy z Intel przeprowadził badanie, na podstawie którego opracował raport branżowy: Przemysł 4.0 – krok w kierunku bezpieczeństwa przemysłowego. Z zawartych w nim danych wynika, że największy procent firm sięga po usługi cloud computingu dla zapewnienia większego poziomu bezpieczeństwa oraz wsparcia istniejących już procesów biznesowych.

 

Bezpieczeństwo danych w chmurze

Chmura obliczeniowa to rozwiązanie, które przynosi szereg korzyści, a coraz większy odsetek przedsiębiorstw z sektora przemysłu i produkcji ma tego świadomość. Mowa tu m.in. o bezpieczeństwie i zapewnieniu ciągłości działania firmy i ta odpowiedź w raporcie padała najczęściej (86 proc.) na pytanie o największe priorytety w budowaniu strategii IT, obszary w których cyfryzacja przynosi najlepsze efekty oraz najpilniejsze i najważniejsze inwestycje w ramach cyfryzacji firmy.

Cyfrowa transformacja stawia więc przed działami IT nowe wyzwania, z których znaczna część jest pokłosiem oczekiwań biznesu. Wspominanym już numerem jeden na liście jest bezpieczeństwo, którego poziom powinien się sukcesywnie zwiększać, a stosowane rozwiązania nadążać za zmieniającymi się zagrożeniami. Niesie to za sobą konieczność rozbudowy środowisk informatycznych, by były odpowiednio wydajne oraz znalezienia odpowiedniej kadry pracowników i nowych kompetencji np. w obszarze chmury obliczeniowej. Warto wspomnieć, że 36 proc. ogółu respondentów uważa to za problem, z którym przyjdzie im się zmierzyć w ciągu roku, mówi Robert Czarniewski, CFO, wiceprezes zarządu Polcom.

Doceniana innowacyjność

Ponad połowa pytanych w ankiecie docenia innowacyjność rozwiązań chmurowych, które są ciągle rozwijane, również pod kątem usług security. Zdaniem 35 proc. ankietowanych dostawcy cloud computingu gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa. I biorąc pod uwagę ilość audytów i certyfikacji oraz zakres zabezpieczeń, jakie stosują profesjonalne ośrodki przetwarzania danych, trudno się z tym nie zgodzić.

Osoby biorące udział w badaniu wskazały, że poziom zabezpieczeń rozwiązań chmurowych, wsparcie techniczne i merytoryczne w zakresie migracji, a także fakt, że ośrodki data center znajdują się na terenie Polski to najważniejsze cechy, jakie powinien posiadać dostawca chmurowy.

Wyniki te doskonale wpisują się w inne wnioski z badania. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz chęć zwiększenia kompetencji w zakresie chmury, tutaj poprzez możliwość pozyskania wsparcia na zewnątrz, będą najważniejszymi argumentami za wyborem operatora usługi, podkreśla Robert Czarniewski.

Wróć do newsów