Rodzaje migracji IT background
avatar
Autor
Mariusz Firganek

Rodzaje migracji IT

4 najpopularniejsze

Migracja IT to proces zmian w środowisku informatycznym polegający na przeniesieniu danych w inne miejsce. Wynika najczęściej z dokładnej analizy korzyści zarówno od strony biznesowej, jak i działów IT. Jakie są najpopularniejsze rodzaje migracji IT? Odpowiadam w poniższym artykule.

Istnieją różne rodzaje migracji IT i mogą obejmować część lub całość posiadanego środowiska informatycznego. To zazwyczaj złożony i żmudny proces, do którego należy się odpowiednio przygotować. Jednak przede wszystkim należy pamiętać, że jest to krok, który docelowo ma pomóc firmom w rozwoju i zdobywaniu przewag konkurencyjnych.

Powody migracji IT 

Dlaczego firmy decydują się na zmiany związane z migracją IT? Dzieje się tak m.in. kiedy dane środowisko informatyczne nie jest dostosowane do aktualnie wymaganych obszarów biznesowych, lub gdy oprogramowanie straciło support i przedsiębiorstwo zmuszone jest poszukać nowych rozwiązań. Przyczyn może być jedna więcej i trudno jednoznacznie wymienić wszystkie czynniki.

Migracja danych jest jednym z najtrudniejszych procesów IT, ale czasami jest to jedyny sposób, który pozwala nadążać za zmianami w otoczeniu rynkowym i potrzebami klientów. W materiale postaram się przybliżyć najpopularniejsze typy, formy i rodzaje migracji IT.

Podstawowe typy migracji IT 

Migracja serwera fizycznego do środowiska zwirtualizowanego 

Migracja serwera fizycznego do środowiska zwirtualizowanego to jeden z najpopularniejszych typów migracji. Wynika to z faktu, że – jak pokazują analizy branżowe – coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wirtualizację swojej infrastruktury serwerowej.

 

Migracja pomiędzy środowiskami zwirtualizowanymi 

Proces migracji pomiędzy środowiskami zwirtualizowanymi może odbywać się ze względu na wymianę obecnego środowiska, uruchomienie drugiego lub zmianę wirtualizatora. Polega na przeniesieniu danych już zwirtualizowanych do innego środowiska – również objętego wirtualizacją.

 

Migracja fizycznego sprzętu do innego 

Taki typ migracji IT najczęściej wynika z posiadania przestarzałego sprzętu lub braku wsparcia technicznego czy aktualizacyjnego na poszczególne komponenty.

 

Migracja środowiska zwirtualizowanego do fizycznego  

Ten rodzaj migracji IT występuje stosunkowo rzadko i z reguły jest podyktowany specyficznym uwarunkowaniem zakupionego oprogramowania, np. bazodanowego.

Gdzie dane są migrowane?  

Każda z opisanych form migracji IT może odbywać się dowolnie pomiędzy środowiskiem klienta a ośrodkami data center, zarówno w kontekście kolokacji czy przeniesienia maszyn wirtualnych na dedykowany lub współdzielony klaster serwerów, macierzy itd.

Relokacja – kolejny z rodzajów migracji IT?  

Omawiając poszczególne rodzaje migracji IT, często zapominamy o jeszcze jednym możliwym modelu – relokacji, która jest niczym innym, jak właśnie migracją IT. To proces polegający na przeniesieniu zasobów IT do zewnętrznego ośrodka data center.

Sposoby realizacji migracji danych  

Proces migracji możemy podzielić na kilka metod realizacji, w zależności od uwarunkowań danego przedsiębiorstwa:

• Migracja etapowa – to sposób, który pozwala na przeniesienie działającego środowiska etapami. Z reguły jest to proces wydłużony, jednak zapewnia większą kontrolę nad przebiegiem migracji.

• Migracja jednorodna – ta forma migracji daje możliwość bezprzerwowego procesu migracji na nowe środowisko lub przerwa może być skrócona do wymaganego minimalnego czasu.

Migracja pod okiem specjalistów  

Jeżeli Twój dział IT nie ma dużego doświadczenia lub obawiasz się wykonania migracji samodzielnie, warto zwrócić się do specjalistów. Ośrodki data center specjalizują się w tego typu procesach, a potwierdzeniem tego są często liczne referencje klientów. Jedno jest pewne – doświadczenie jest w tym przypadku bardzo istotnym elementem i zapewni gwarancję udanej migracji IT.

Wróć do newsów