Jak zabezpieczyć firmę przed hakerami? background
avatar
Autor
Pawel Kruszec

Przetwarzanie danych w Polcom a unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO

Dowiedz się więcej!

25 maja 2018 roku weszły w życie unijne regulacje dotyczące ochrony danych osobowych – RODO – które w znaczny sposób zwiększają nacisk na kwestie związane z bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach. Jak ma się przetwarzanie danych w Polcom do zapewnienia zgodności z tym rozporządzeniem?

Według unijnych przepisów, obowiązkiem administratorów danych jest zgłaszanie naruszeń do 72 godzin od wykrycia do właściwego organu. Ponadto administrator danych osobowych ma obowiązek usunięcia danych osobowych na życzenie ich właściciela.

 

Specjalista w dziedzinie RODO 

Na firmy przetwarzające dane osobowe narzucony jest obowiązek wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych, posiadającego ekspercką wiedzę w tym obszarze.

Polcom od niemal 30 lat specjalizuje się w przetwarzaniu danych osobowych oraz dostarczaniu kompleksowych rozwiązań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych w firmach.

 

Bezpieczne przetwarzanie danych

Świadczymy usługi w oparciu o bezpieczną infrastrukturę informatyczną, a także udostępniamy szereg dedykowanych rozwiązań. Należy do nich m.in. Polcom RODO Solution, aplikacja, która pozwala na samodzielne zarządzanie wszelkimi procesami związanymi z przetwarzaniem danych zgodnie z unijnym rozporządzeniem.

Do najważniejszych korzyści tego narzędzia należy:
• Ograniczone ryzyko pomyłki
• Odpowiednie przygotowanie przedsiębiorstwa do kontroli i audytów
• Pewność, że dane znajdują się w bezpiecznym miejscu, czego potwierdzeniem są liczne, międzynarodowe certyfikaty
• Szybka odpowiedź na zgłoszenia naruszeń – nasi specjaliści z centrum monitoringu pracują w trybie 24/7/365

 

Co jest najważniejsze w przypadku incydentu bezpieczeństwa?  

Według Jacka Pachytla z Polcom najważniejsza w przypadku wszelkich incydentów bezpieczeństwo jest szybka reakcja na jakiekolwiek anomalia:

Dla wielu przedsiębiorstw kluczowym problemem jest nie tylko wykrycie incydentów bezpieczeństwa związanych z danymi osobowymi, ale przede wszystkim znalezienie odpowiedniej ścieżki reakcji na ataki, która pozwoli zaoszczędzić cenny w takich sytuacjach czas oraz wybrać najszybszą drogę obsługi incydentów. Rozwiązaniem są usługi udostępniane przez Polcom, które dzięki centralizacji informacji z wielu systemach informatycznych, pozwalają na szybką i sprawna reakcję na incydenty bezpieczeństwa, zaznacza Jacek Pachytel.

Wróć do newsów