Jakie są rodzaje migracji IT? background
avatar
Autor
Judyta Polak

Czym się różnią SaaS, PaaS, IaaS?

Dowiedz się więcej!

Pod pojęciem chmury obliczeniowej mieści się wiele różnych nazw takich jak cloud computing czy przetwarzanie w chmurze. I choć najprościej mówiąc, to dostarczanie mocy obliczeniowej w modelu usługowym, to istnieją różne sposoby świadczenia tego tupu usług.

Podstawową różnicą pomiędzy SaaS, PaaS i IaaS jest zakres i sposób udostępniania poszczególnych zasobów. Software as a Service, Platform as a Service oraz Infrastructure as a Service to najczęściej spotykane modele usług chmurowych.

Jakie są różnice między SaaS, PaaS i IaaS? Przedstawiamy najważniejsze wyróżniki.

Co to jest SaaS?

SaaS, czyli oprogramowanie jako usługa polega na udostępnianiu konkretnych aplikacji za pomocą Internetu. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownicy nie muszą instalować na swoich komputerach dodatkowo oprogramowania, ani, co najważniejsze, inwestować w dodatkowy sprzęt oraz licencje.

SaaS, nazywane też aplikacją chmurową, to gotowe narzędzie udostępniane za pośrednictwem sieci publicznej, najczęściej w modelu subskrypcyjnym. Użytkownik nie musi zaprzątać sobie głowy obsługą czy utrzymaniem narzędzia, ponieważ otrzymuje gotowe rozwiązanie, zarządzane w pełni przez dostawcę.

Co to jest PaaS?

W przypadku modelu PaaS, czyli platformy jako usługi, użytkownik otrzymuje od dostawcy usług przygotowane i odpowiednio skonfigurowane środowisko cloudowe, w oparciu o które może korzystać z dowolnych aplikacji oraz nimi zarządzać.

W modelu PaaS za obsługę pamięci masowej, sieć czy serwery odpowiada dostawca usług. Użytkownik otrzymuje dostęp do środowiska dedykowanego tworzeniu i wdrażaniu aplikacji. Nie musi on posiadać wiedzy z zakresu administrowania systemami czy obsługi infrastruktury, ponieważ za te obszary odpowiada dostawca.

Co to jest IaaS?

IaaS – Infrastructure as a Service – dostawca usług chmurowych udostępnia użytkownikowi kompletną infrastrukturę informatyczną, m.in. usługi sieciowe, serwery wirtualne, moc obliczeniową, pamięć masową oraz systemy operacyjne w modelu abonamentowym. Oznacza to, że opłaty za korzystanie z usług naliczane są według aktualnego zużycia.

W modelu IaaS maszyny wirtualne należą do usługodawcy, a użytkownik może korzystać z udostępnionych usług chmurowych i zasobów. To infrastruktura udostępniana online – bez konieczności budowy własnej serwerowni i obsługi fizycznych urządzeń IT.

 

SaaS / PaaS / IaaS – Różnice

Zarówno SaaS, PaaS, jak i IaaS to rodzaje modeli usług chmurowych wybierane przez użytkowników w zależności od potrzeb, wielkości przedsiębiorstwa czy posiadanych zasobów informatycznych. Każde z tych rozwiązań jest odpowiednio konfigurowane i dopasowywane do bieżących potrzeb. Właściwy wybór rozwiązań pomaga zdobywać przewagi konkurencyjne oraz osiągać realne korzyści, m.in. w postaci optymalizacji kosztów i możliwości inwestycji w rozwój firmy. Jakie są główne różnice IaaS vs PaaS vs SaaS?

 

Model dostarczania konkretnych rozwiązań

Najważniejsze różnice pomiędzy SaaS, PaaS i IaaS zawierają się w modelach dostarczanych rozwiązań.

Software as a Service udostępnia aplikacje za pośrednictwem Internetu dla użytkowników końcowych, w modelu Platform as a Service dostawca zapewnia środowisko idealne do tworzenia i zarządzania zasobami, z kolei Infrastructure as a Service daje dostęp do dopasowanej do potrzeb klienta infrastruktury IT, a opłaty naliczane są według aktualnego wykorzystania.

 

Kto korzysta z usług w modelu cloud computing?

Nie ma sztywnej reguły co do tego, który z modeli: SaaS, PaaS, IaaS jest najbardziej efektywny. Wszystko zależy od potrzeb organizacji oraz stopnia zaawansowania posiadanych środowisk IT.

W związku z tym o wyborze konkretnego modelu decyduje bardzo wiele czynników. Właśnie dlatego przed podjęciem decyzji warto porozmawiać ze specjalistami, którzy są w stanie dopasować rozwiązanie do potrzeb każdej organizacji.

Wróć do newsów