background
avatar
Autor
Pawel Kruszec

Jaka powinna być rola menedżera IT w trakcie transformacji cyfrowej?

Sprawdź!

Najnowszy raport Polcom opracowany we współpracy z Intel przez Computerworld: „Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022. Chmura i nowe technologie ” porusza wiele istotnych kwestii związanych z transformacją cyfrową i jej wpływie na biznes. W badaniu padło również pytanie o rolę menedżera IT w kontekście cyfryzacji firmy. Wyniki pokazują, jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniła się jego funkcja i jakie są wobec niego oczekiwania.

W badaniu udział wzięło 107 osób pełniących funkcje menedżerskie, w tym kierownicy i dyrektorzy działów IT. Respondenci zatrudnieni byli w dużych przedsiębiorstwach i korporacjach z różnych gałęzi gospodarki.

 

Menedżer IT jako inicjator innowacyjnych rozwiązań

Według 94 proc. zapytanych, menedżer IT powinien funkcjonować jako katalizator innowacji, który wprowadza do organizacji nowe technologie. Z kolei 82 proc. respondentów deklaruje, że powinien także potrafić przekuwać pomysły na język korzyści biznesowych, a nie technologii. Podobnego zdania jest Piotr Wieczorek, IT Business Partner z Grupy Neuca:

Dziś dobry menedżer IT to strategiczny partner biznesowy, który nie tylko inicjuje wprowadzanie nowych technologii, ale również przewodzi firmie w trakcie procesu cyfryzacji. Wiele dotychczas sprawowanych funkcji i wykonywanych zadań oddaje w ręce zewnętrznego dostawcy, dając sobie tym samym czas i przestrzeń na działania kluczowe dla biznesu oraz wspierające firmę na drodze cyfrowej transformacji.

 

Rola menedżera IT

Rola menedżera IT na przestrzeni ostatnich lat znacząco się zmieniła – obecnie oczekuje się od niego nie opieki nad infrastrukturą, a aktywnego udziału w drodze do cyfrowej transformacji. Powinien spajać technologicznie wszystkie działy i podmioty firmy, a także przewodzić w trakcie zmian.

A co ze wspomnianą opieką nad zasobami IT? Według raportu, te kwestie powinny zostać oddelegowane przez menedżera IT niżej lub na zewnątrz. Wybranie właściwego rozwiązania wymaga jednak wiedzy i dokładnej analizy potrzeb.

Jednym z nich jest wdrożenie cloud computingu, a 67 proc. pytanych uważa, że chmura będzie lub już jest głównym motorem zmian technologicznych IT.

 

Co wspiera firmy w transformacji cyfrowej?

Dzięki chmurze obliczeniowej realizacja projektów jest znacznie szybsza. Uważa tak ponad połowa osób biorących udział w raporcie Polcom i Intel (63 proc.). To słuszna hipoteza, ponieważ chmura pozwala m.in. na nieograniczoną skalowalność infrastruktury IT w dowolnym momencie w zależności od bieżących potrzeb klienta.

W obliczu globalnych trendów związanych ze znacznym przyrostem wolumenów danych, wszystkie sektory gospodarki od e-commerce po przemysł muszą szukać rozwiązań, które pozwolą na nieograniczone – a przy tym bezpieczne – możliwości rozwoju. Chmura to nie tylko cyfrowe miejsca pracy, optymalizacja kosztów czy bezpieczeństwo danych, ale również szanse na rozwój technologii takich jak robotyzacja, automatyzacja przemysłu, sztuczna inteligencja czy rozszerzona rzeczywistość, zauważa Mateusz Borkowski, Head of Global IT and Digital Strategy w DSI Underground.

Wróć do newsów