Administracja i zarządzanie IT background
avatar
Autor
Judyta Polak

BiModal Planning Platform

Cyfrowa transformacja supply chain w modelu cloudowym

Stabilność i bezpieczeństwo danych to fundament efektywnego funkcjonowania platform do zarządzania łańcuchem dostaw. Dzięki połączeniu środowiska cloudowego Polcom i rozwiązania BiModal, na rynku dostępna jest platforma do planowania w łańcuchu dostaw w modelu PaaS.

Wybór BiModal Planning Platform w ramach usługi Polcom Cloud to stawianie na większą elastyczność biznesową i skalowalność zasobów chmurowych. Cloud computing to technologia dostępna dla klienta na żądanie. Pozwala ona na korzystanie z szerokich możliwości platformy planistycznej, nie generując przy tym wysokich kosztów inwestycyjnych w obszarze infrastruktury IT.

BiModal Planning to platforma zapewniająca wsparcie technologiczne, które umożliwia firmie zarządzanie, dostosowywanie, współpracę i udostępnianie danych planowania w ramach złożonego łańcucha dostaw. Platforma wspiera planowanie popytu, informacje zwrotne od dostawców, planowanie na poziomie strategicznym i taktycznym. Rozwiązanie BiModal Planning to repozytorium decyzji planistycznych dla zdefiniowanego, pełnego łańcucha dostaw. Co więcej, jest to środowisko, w którym można zarządzać w pełni zintegrowanym łańcuchem dostaw.

Podstawowe możliwości BiModal Planning Platform to: Demand Planning (np. prognozowanie popytu i zatwierdzone planowanie popytu); Supply Planning (np. planowanie zapasów – inventory planning, planowanie uzupełnień w produkcji, potwierdzenie zamówień, planowanie produkcji, harmonogramowanie produkcji); oraz wsparcie dla ujednolicania decyzji planistycznych w całym przedsiębiorstwie, w wielu horyzontach czasowych planowania.

Platforma zbudowana jest na rozwiązaniu IBM Planning Analytics. Oparta na scenariuszach, w pełni konfigurowalna, wspierana przez komponenty AI pozwala na wdrażanie innowacyjnych i przełomowych pomysłów już w kilka tygodni, a nie lat! Opcjonalne możliwości platformy BiModal Planning to: Zaawansowana analityka i AI, Digital Supply Chain Twin, Integrated Business Planning, Continuous Planning, a także segmentacja łańcucha dostaw.

Polcom, w ramach usługi PaaS (Platform as a a Service) oraz BiModal Planning Platform udostępnia dla klientów BiModal skalowalne zasoby informatyczne w modelu usługowym, w pełni dostosowane do potrzeb danego klienta oraz gwarantujące bezpieczeństwo przechowywanych w systemie danych.

Udostępnianie BiModal Planning Platform w modelu cloudowym to kompleksowa opieka 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Zdecydowaną korzyścią dla klienta końcowego jest także znaczne skrócenie czasu samego wdrożenia platformy planistycznej, ponieważ nie jest ono zależne od wdrożenia odpowiedniej infrastruktury informatycznej.

Wróć do newsów