Dane firmowe, określane jako największy kapitał w przedsiębiorstwie, zwykle stanowią jego fundamentalną wartość. Ich gromadzenie  i udostępnianie umożliwia realizację podstawowych procesów biznesowych. Na sposób ich przetwarzania wpływ mają nie tylko wewnętrzne procesy organizacyjne, ale także zewnętrzne aspekty, jak np. standardy prawne. Dane wrażliwe, poufne i osobowe narzucają dodatkowe wymogi spoczywające na ich właścicielu.

Nic dziwnego, że niemal w każdej organizacji bezpieczeństwo danych stanowi strategiczny element zarządzania. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w polityce w zakresie technologii informatycznych, w której zwykle zaszywa się kluczowe mechanizmy chroniące cenne informacje. Wizja utraty całości lub części danych jest skutecznym motorem rozwoju inwestycji w obszarze IT. Mnożą się koszty coraz to nowych zabezpieczeń, a przedsiębiorca wciąż nie jest pewien, czy jego dane są należycie chronione. Często w dobrej wierze firmy przechowują dane „za ścianą” na terenie firmy. W współczesnej rzeczywistości, rzadko daje to jednak gwarancję bezpieczeństwa i jest zupełnie niewystarczające  w przypadku takich zdarzeń jak np. pożar.

Na profesjonalne bezpieczeństwo danych ma wpływ bardzo wiele czynników zarówno w obszarze technologii, jak i wszelkich innych zabezpieczeń.  W nieustannie zmieniającej się rzeczywistości bardzo trudno być ekspertem w tej dziedzinie jeśli nie stanowi ona podstawowej działalności przedsiębiorstwa. W naszym ośrodku dbamy o wszelkie aspekty bezpiecznego przetwarzania na poziomie przechowywania, przesyłania oraz ochrony przed zewnętrznymi atakami dla powierzonych nam danych. Procedury, ograniczające wpływ najtrudniej sterowalnego aspektu jakim jest czynnik ludzki, podlegają procesowi nieustannego doskonalenia. Ważnym elementem jest także sztab ludzi dbających o spełnienie nie zawsze jednoznacznie definiowanych wymogów legislacyjnych.  Spełnienie wszystkich tych wymogów jest niezwykle trudne i często spędza sen z powiek przedsiębiorcom. Czy można osiągnąć ten cel w inny sposób? Wyjściem jest przeniesienie  systemów informatycznych firmy do profesjonalnego i komercyjnego ośrodka data center. Polcom wykorzystując  nowoczesne zabezpieczenia, fachową kadrę  oraz fakt, że świadczy tego typu usługi dla wielu klientów jednocześnie, gwarantuje wyższą jakość i zdecydowanie niższe koszty.  

Poznaj ofertę Polcom

Informatyka prosta i dostępna dla biznesu?

Polcom - kierunek na biznes, kurs na chmurę!

Wysokie koszty IT? Rozwiązaniem jest cloud computing

Integracja IT

Ciągłość działania Twojego biznesu w naszych rękach

Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zamknij