background
avatar
Autor
Pawel Kruszec

Sektor MŚP coraz częściej decyduje się na usługi chmurowe

Przeczytaj więcej!

Od wybuchu pandemii minął ponad rok. Czas pokazał, że narzędzia, które firmy zamierzały wdrażać przez kilka lat, okazały się potrzebne na już. Transformacja cyfrowa, w tym chmura, warunkująca dalsze sprawne funkcjonowanie w hybrydowym lub zdalnym środowisku pracy stała się jednym z tych narzędzi, co widać szczególnie w sektorze MŚP.

Jeszcze do niedawna główną strategią sektora małych średnich przedsiębiorstw było zwiększanie produktywności przy niewielkiej skłonności do inwestycji. Pandemia zmieniła to postrzeganie – firmy zrozumiały, że niezbędne jest bezpieczne środowisko IT, które pozwoli na zachowanie elastyczności biznesowej i budowanie przewag konkurencyjnych.

 

Miejsce przetwarzania danych kluczowe dla sektora MŚP 

Małe i średnie przedsiębiorstwa zaczęły wdrażać usługi chmurowe, jednak na swoich zasadach. Raport opracowany przez Polcom i Intel „Cyfryzacja, chmura i nowe technologie” pokazuje, że dla branży MŚP przy wyborze dostawcy usług chmurowych szczególnie ważne jest bezpieczeństwo chmury i fakt, że ośrodek przetwarzania danych znajduje się w Polsce.

Lokalizacja centrum danych na terenie kraju to nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale także mniejsze opóźnienia przesyłu danych. W procesie wyboru dostawcy warto pod uwagę wziąć także analizę innowacyjności rozwiązań, ale też przegląd innych usług oferowanych przez usługodawcę, które mogą pomóc w sprawnym zarządzaniu danymi, np. migracja danych, pomoc we wdrożeniu czy dodatkowe usługi związane z zabezpieczeniem systemów. Od tego zależeć będzie nie tylko bezpieczeństwo danych, ale także jakość i większa elastyczność świadczonych usług – mówi Agnieszka Dymek.

 

Na co sektor MŚP powinien zwracać uwagę przy wyborze dostawcy usług chmurowych? 

Dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku i klientów i konieczność otwarcia na nowe technologie – po to, by zachować konkurencyjność rynkową – przyspieszyło w sektorze MŚP proces transformacji cyfrowej. Osoby zajmujące stanowiska wyższego szczebla dostrzegły, że chmura obliczeniowa i korzystanie z rozwiązań zewnętrznego data center jest tańszą opcją, niż inwestycja we własną infrastrukturę.

Przedsiębiorstwa decydujące się na wdrożenie cloud computingu powinny w trakcie wyboru dostawcy zwrócić szczególną uwagę na kilka aspektów:

• Miejsce przetwarzania danych;
• Bezpieczeństwo;
• Gwarancja dostępności usług (na jakim poziomie jest SLA);
• Posiadane normy i certyfikaty.

 

Rozwiązania cyfrowe ułatwiają pracę 

Nie jest niespodzianką, że przyczynkiem do zmiany myślenia i priorytetów dla sektora MŚP okazała się pandemia. Wyszło na jaw, że rozwiązania cyfrowe nie są zwykłym ułatwieniem pracy, ale warunkiem koniecznym dla zachowania ciągłości produkcji czy dostarczania usług. Co więcej, to także element strategii cyberbezpieczeństwa firmy, pozwalającym na ochronę przed zintensyfikowanymi w trakcie ostatnich miesięcy cyberatakami, wymuszeniami i innymi, coraz nowszymi zagrożeniami – mówi Agnieszka Dymek, Key Account Manager w Polcom.

Wróć do newsów